EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 02.12.2020. :: Semberija INFO ::

 

EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 02.12.2020.


DatumRJ/PoslovnicaElektroenergetski objekatVrijeme prekida isporuke
Početak   Završetak
02.12.2020. Nema planskih isključenja