Kolektivno pregovaranje je temelj rada sindikata :: Semberija INFO ::

 

Kolektivno pregovaranje je temelj rada sindikata


Sastanku Regionalnog sindikalnog odbora Bijeljina, koji je održan desetog oktobra u hotelu ,,Drina”, od  sedamdeset pet sindikalnih organizacija prisustvovala su 62 predsjednika sindikalnih organizacija iz Bijeljine, Ugljevika i Lopara.
 
Razgovor sa Rankom Mišić, predsjednicom Saveza sindikata Republike Srpske, Goranom Stankovićem, generalnim sekretarom Saveza sindikata Republike Srpske i četvoricom predsjednika granskih sindikata otvorio je niz pitanja funkcionisanja sindikalnih organizacija na području ove regije.
 
Željko Nedić, sekretar Regionalnog sindikalnog odbora Bijeljina kaže da većina radnika u privatnim preduzećima, akcionarskim društvima i javnim ustanovama reaguje kada na dnevni red dođe povećanje plata i nova sistematizacija radnih mjesta.
 
-Svako preduzeće je priča za sebe, zavisno od djelatnosti kojom se bavi, zavisno od kadrovske strukture zaposlenih, pa sve do radnih uslova i odnosa poslodavca prema radnicima. Aktivno pregovaramo sa poslovodstvom ,,Banje Dvorovi”  u Dvorovima, razgovarali smo više puta sa načelnikom opštine Ugljevik oko statusa zaposlenih u Dječijem vrtiću ,,Duško Radović”. Radnici nam ukazuju na problem neredovne isplate plata, neusklađene sistematizacije radnih mjesta, neredovne uplate doprinosa i drugih prinadležnosti. Radnicima nudimo besplatnu pravnu pomoć svugdje tamo gdje oni uoče povredu prava iz radnog odnosa. Nama je izuzetno važno da zadržimo članstvo u sindikalnim organizacijama. Zbog toga i od poslodavaca tražimo da konačno shvate, da je najvažniji njihov resurs radna snaga bez koje ne mogu ispuniti svoje poslovne planove. Kolektivno pregovaranje je izuzetno važan elemenat u kompletnom funkcionisanju sindikata. Mi smo se za to izborili, a i radnici sve više shvataju važnost kolektivnog pregovaranja. Čak i kada uspijemo da se izborimo za kolektivni ugovor u nekom preduzeću, zbog nestručnosti i neznanja prilikom potpisivanja kolektivnih ugovora, pojave se propusti koji ne bi smjeli da se događaju. Radnici često propuste da pozovu i nas iz Regionalnog sindikata da im ponudimo pravnu pomoć, te se kasnije jave problemi kod primjene kolektivnih ugovora. U nekim preduzećima, gdje očekujete da sve funkcioniše po zakonu i gdje bi radnici trebalo da imaju dobre plate, pojave se namjerni ili nenamjerni propusti koji se u krajnjoj instanci najviše tiču zakonom zagarantovanih radničkih prava”.
 
Nedić za ,,Semberija info’’ kaže da na ovakvim godišnjim sastancima sa predstavnicima Saveza sindikata iz Banjaluke sindikalci postavljaju konkretna i praktična pitanja koja zadiru u suštinu radničkih problema.
 
-Što se tiče oblasti obrazovanja, tu se javlja problem nepopunjenih radnih normi, manjka učenika u školama, neravnomjernog rasporeda učenika po školama. Neke škole imaju prekomjeran broj učenika, dok druge nemaju ni onaj minimalni broj. U takvim okolnostima predstavnici Granskog sindikata obrazovanja vode teške i mučne pregovore sa predstavnicima Ministarstva prosvjete i obrazovanja. Ono što je najvažnije za nas u Sindikatu, to je usaglašavanje i potpisivanje Opšteg kolektivnog ugovora na nivou Republike Srpske. To će biti temeljni dokument za naše buduće djelovanje, a umnogome zavisi od Unije poslodavaca Republike Srpske kada će on konačno biti i potpisan”, kaže Željko Nedić.
 
Tek tada će na dnevni red, ističe Nedić,  doći i novi sistem plata u RS koji treba da zaštiti radnike sa najnižim kvalifikacijama, ali i one sa visokom stručnom spremom. Samo u tom slučaju moglo bi se govoriti o usaglašenosti našeg radnog zakonodavstva sa modernim evropskim radnim zakonodavstvom.

Semberija info