Savremena rješenja za navodnjavanje :: Semberija INFO ::

 

Savremena rješenja za navodnjavanje


Tokom tri sajamska dana posjetioci 21. Međunarodnog sajma poljoprivrede, lova i ribolova „Interagro 2023“ imali su priliku uvjeriti se u brojne tehničke inovacije, prilagođene i primijenjene namjenski za sektor agrara.
 
U razgovoru sa izlagačima saznali smo da je tržište Republike Srpske, ali i cijele BiH prepoznalo vrijednost novih tehničko-tehnoloških rješenja u poljoprivrednoj proizvodnji, što se manifestuje i pojačanom tražnjom za tim rješenjima.
 
Drugog dana sajma održano je stručno predavanje na temu: „Kompletna rješenja za navodnjavanje u poljoprivredi“, koje je održao inženjer poljoprivrede Ivica Aleksandrov. On je na sajmu učestvovao i kao predstavnik austrijske kompanije „Pipelife“ koja se bavi proizvodnjom i postavljanjem sistema za navodnjavanje.


 
-Sistemi za navodnjavanje dobijaju sve više na značaju, a kao rezultat klimatskih promjena, nedostatka radne snage, te povećanja produktivnosti poljoprivredne proizvodnje. Naša kompanija realizuje projekte po sistemu „ključ u ruke“. Najprije analiziramo zemljište, te u skladu sa poljoprivrednom kulturom, koja se planira uzgajati, izrađujemo projekat sistema za navodnjavanje. Želim naglasiti da nije svaki način zalivanja odgovarajući za svaku biljku, tako da imamo strogo individualizovan pristup svakom našem projektu. Izgrađujemo sisteme kao manuelne, poluautomatske i automatske - kojima se upravlja putem aplikacije na telefonu. Naši poljoprivrednici, uglavnom, biraju jeftinija rješenja, ali mi konstruišemo svaki sistem na način da ga naknadno možemo potpuno automatizovati. U Bijeljini smo prisutni od prošle godine preko našeg zastupnika iz Velike Obarske i do sada smo instalisali nekoliko sistema za navodnjavanje. Nismo najjeftiniji, to i nije naša namjera, ali zato imamo garantovan kvalitet planiranja i izgradnje svakog sistema za navodnjavanje“, izavio je Aleksandrov za „Semberija info“, dodajući da će u narednih nekoliko godina ova kompanija semberskim poljoprivrednicima učiniti dostupnim još neka savremena tehnička rješenja za navodnjavanje.
 
Svoje proizvode predstavila je i kompanija ,,Alu Markom com’’ iz Novog Sada, a akcenat je bio na solarnoj prikolici za navodnjavanje. Naime, mlada ekipa, sa adresom u Gospođincima, došla je na ideju, osmislila i proizvela mobilni sistem koji proizvodi energiju za pokretanje pumpi za navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta.


 
-Ovaj model prikolice, koji smo izložili u Bijeljini, može da pokreće motor snage 15 kW, a u procesu je konstruisanje sistema koji će moći pokretati i pumpe od 22 kW. Zadovoljni smo kako su naši ljudi u Vojvodini reagovali na ovaj proizvod. Naše prikolice se lako prebacuju sa parcele na parcelu i jedini trošak je trošak njihovog prevoza. Kada se sezona zalivanja završi, prikolice se mogu koristiti za zagrijavanje staklenika ili druge namjene, naravno, u zavisnosti od količine sunca. Budućnost je već stigla. Ljudi u Srbiji, a, evo, vidim i u BiH postaju svjesni značaja modernih, novih rješenja u agraru. Još da se taj njihov elan više pomogne iz domaćih i EU fondova, mislim da bi sve išlo puno brže“, rekao je za portal „Semberija info“ Marko Marković.
 
 

Kukuruz pod sistemom „kap po kap“
 

U toku zadnje dvije godine u Srbiji su vršeni ogledi kada je u pitanju proizvodnja kukuruza u uslovima primjenjenog sistema navodnjavanja „kap po kap“ gdje su rezultati bili odlični. Naime, srednji prinos po hektaru je iznosio oko 13 tona, dok je na parcelama koje nisu navodnjavane prinos bio maksimalno do šest tona.


Semberija info