Cvijetinović: Sistemi za navodnjavanje oranica u Semberiji zlata vrijedni :: Semberija INFO ::

 

Cvijetinović: Sistemi za navodnjavanje oranica u Semberiji zlata vrijedni


Savo cvijetinović, načelnik odjeljenja za navodnjavanje u JU ,,Vode srpske’’
Cvijetinović: Sistemi za navodnjavanje oranica u Semberiji zlata vrijedni

 
I ove godine, kao i proteklih godina, vlada Republike Srpske u Semberiji nastavila je sa realizacijom glavnog projekta sistema za navodnjavanje. Činjenica da je Semberija najveća žitnica Srpske, ulaganje u navodnjavanje oranica je višestruko opravdan i koristan projekat’’, ističe za portal ,,Semberija info'' Savo Cvijetinović, načelnik Odjeljenja za navodnjavanje u JU ,,Vode Srpske’’.


 
Kako kaže Cvijetinović, ove godine je nastavljeno sa realizacijom projekta i sredstva predviđena za navodnjavanje ulagana su u proširenje podsistem BNZ-5 u Donjem Crnjelovu za više od 300 hektara oranica, a pušten je u rad i novi podsistem na lokaciji Kojčinovac kojim je obuhvaćeno još 500 hektara oranica.

- Trenutno se u Semberiji navodnjava oko 3.000 hektara, a glavnim projektom je predviđeno 11.000 hektara, što čini više od 20% ukupne površine pod oranicama u ovom prepoznatljivom agrarnom kraju Srpske. Vlada Republike Srpske besplatno je obezbijedila sve priključke - hidrante na svim površinama i već dvije godine ustupa besplatno korištenje sistema za navodnjavanje za sve korisnike u Semberiji. Ministarstvo poljoprivrede i Javna ustanova ,,Vode Srpske” se na ovaj način trude da maksimalno pomognu razvoj poljoprivredne proizvodnje, a dosadašnja iskustva pokazuju da su poljoprivrednici u Semberiji više nego zadovoljni projektom sistema za navodnjavanje, jer su uočeni značajno povećani prinosi na površinama pod sistemom za navodnjavanje’’, objašnjava za ,,Semberija info’’ Cvijetinović.
 
- Još bih da napomenem da je ove godine, zbog visokih temperatura na globalnom nivou, pa tako i kod nas, u Srpskoj došlo do nepovoljne hidrološke situacije u kojoj smo imali situaciju da je nivo rijeke Drine pao na istorijski minimum od kada se mjeri vodostaj. U jednom momentu skoro da smo ostali bez dotoka vode u kanalsku mrežu Semberije. Sistemi za navodnjavanje su zbog deficita vode na samom vodozahvatu morali biti prekinuti. Zahvaljujući hitnoj intervenciji Vlade Republike Srpske i radovima koje su zajednički realizovali JU ,,Vode Srpske” i Jedinica za implementaciju poljoprivrednih projekata pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, značajno je povećan dotok vode iz rijeke Drine u kanalski sistem Semberije. Na taj način smo, i u ovako ekstremno sušnim uslovima, uspjeli da obezbijedimo dovoljne količine vode za neometano funkcionisanje sistema za navodnjavanje u Semberiji. Na ovaj način smo podigli nivo vode u kanalskoj mreži, a samim tim se povećava i nivo podzemnih voda koje indirektno, takođe, utiču na navodnjavanje poljoprivrednih površina. Ova intervencija je kompletno završena u rekordnom roku, a taj manji prekid u funkcionisanju sistema za navodnjavanje nije imao uticaj na visinu prihoda na zasijanim poljoprivrednim kulturama’’, podsjeća Savo Cvijetinović za ,,Semberija info’’.
 

Semberske novine - Semberija info