AKO SE TRUDIŠ, SAMO JE NEBO GRANICA :: Semberija INFO ::

 

AKO SE TRUDIŠ, SAMO JE NEBO GRANICA


Melisa Hadžimehmedović rođena je u Tuzli prije 24 godine. Odrasla je u Janji, gdje je završila osnovno obrazovanje, nakon čega je pohađala Gimnaziju ,,Filip Višnjić”. Diplomirala je međunarodne odnose i evropske studije u Sarajevu gdje je bila proglašena za najbolju studentkinju Fakulteta za ekonomiju i društvene nauke. Zahvaljujući stipendiji Fondacije ,,Konrad Adenauer”, omogućen joj je nastavak školovanja u Njemačkoj, što je objeručke prihvatila. Nedavno je magistrirala političke nauke na Univerzitetu u Kelnu.
 
-Moji roditelji su oduvijek bili moj najveći pokretač. Još od prvog razreda osnovne škole, prepoznali su potencijal u meni. Budući da potičem iz radničke porodice, naša finansijska situacija je često bila jako teška, te sam od malih nogu ulagala napore da se izdvojim iz mase i ostvarim zapažene rezultate kako bih svojim roditeljima i sebi jednog dana mogla priuštiti lagodniji život. Nažalost, živimo u vremenu u kojem se znanje i trud ne vrednuju, niti garantuju uspjeh, ali ne dozvoljavam da me to pokoleba, te čvrsto vjerujem da će doći dan kada će se sav moj rad isplatiti i molim Boga da moji roditelji uspiju da tome posvjedoče“, rekla je Melisa za „Semberske novine“.

Priliku da studira u inostranstvu je prihvatila bez puno oklijevanja, jer je priželjkivala da jedan ciklus svog obrazovanja završi u inostranstvu. Mišljenja je da izloženost drugačijem okruženju, metodama rada i kulturi obogaćuje ljude. U procesu izbora studija vodila je računa o kvalitetu obrazovanja i rangu same institucije, odnosno studijskog programa. U tom smislu, njemački obrazovni sistem joj se učinio veoma privlačnim. Takođe, vodila je računa i o čitavom nizu faktora: dostupne stipendije, nastavni jezik, lokaciji, tako da je konačna odluka pala na Univerzitet u Kelnu.

Primijetila je nekoliko značajnih razlika između njemačkog i bh. obrazovnog sistema. Pravila koja važe za prisustvo nastavi su prvo primijećena. Dok je u obrazovnim ustanovama u BiH prisustvo obavezno, a odsustvo sankcioniše, na univerzitetima u Njemačkoj vlada daleko ležerniji pristup ovoj temi. Izostanci nisu kažnjivi, niti ih iko evidentira. Umjesto negativnim sankcijama, prisustvo se podstiče nagradama za aktivno učešće na predavanjima. Nadalje, modaliteti ocjenjivanja se bitno razlikuju. U BiH je naglasak stavljen na usvajanje teorijskog znanja, gdje se od studenata očekuje da napamet nauče obimno gradivo. S druge strane, za četiri semestra na njemačkom univerzitetu, Melisa je imala samo dva klasična pisana ispita. Na svim ostalim predmetima, ocjene su bile zasnovane na različitim istraživačkim radovima, prezentacijama i projektima, što se pokazalo kao mnogo efektivnija metoda učenja.

-Voljela bih da poručim mladim ljudima da budu istrajni i da rade na sebi, te da ne dozvole da ih obeshrabre nezavidna finansijska situacija, niti činjenica da dolaze iz male sredine. Srećom, danas je mladim ljudima dostupan niz stipendija koje otvaraju vrata visoko rangiranim visokoškolskim ustanovama širom zemlje i Evrope. Dodatno se mogu usavršiti kroz brojne vannastavne programe koji ne uključuju kotizaciju, te, čak, pokrivaju troškove putovanja i smještaja. Samim tim, prepreke postoje samo u našoj percepciji i kao takve se mogu i moraju prevazići. Ja i dalje čvrsto vjerujem u to da je uz adekvatni trud i predanost samo nebo granica. Neko će vas već prepoznati, a ja stojim na raspolaganju da zainteresovanima pomognem i usmjerim ih koliko je to u mojoj moći“, izjavila je za ,,Semberske’’ mlada magistrica političkih nauka.

Kada su u pitanju planovi za budućnost, Melisa je trenutno u potrazi za stalnim zaposlenjem. Osim toga, razmatra upisivanje još jednog dodiplomskog studija nekog drugog usmjerenja.
 
-Ostaje da vidimo kuda će me put odvesti“, sa osmjehom zaključuje na kraju razgovora.
 
Sjećanja
-Za gimnazijalske dane me veže mnogo uspomena i sretna sam što sam i danas u kontaktu sa nekim prijateljima i profesorima. Međutim, ono sa čim bi se, vjerujem, svi gimnazijalci iz moje generacije i oni stariji složili je to da su se najsimpatičnije anegdote događale u fiskulturnoj sali sa Munjom i pokojnim profesorom Kičmom. To su mi, ujedno, najljepša sjećanja iz srednjoškolskog perioda i često im se u mislima vratim“, kaže Melisa.

Semberija info