Rode u Crnjelovu: Znak rađanja i obnavljanja života :: Semberija INFO ::

 

Rode u Crnjelovu: Znak rađanja i obnavljanja života


U crnjelovačkom zaseoku Burum, na stubu javne rasvjete, i ove godine rode su svile svoje gnijezdo. U gnijezdu su i mladi, tako da je već postalo pretijesno za mnogočlanu porodicu. Blizina rijeke Save i obližnjih kanala idealna je pozicija za podizanje gnijezda i novog potomstva, jer  ovaj dio Semberije nudi obilje hrane rodama.Ni mještani, kako kažu, nemaju ništa protiv  boravka roda u njihovoj blizini. U narodu je uvriježeno mišljenje da rode donose radost, blagostanje i siguran su znak novog rađanja i obnavljanja života u prirodi.

Semberija info - Lj. Ljubojević