Slavica Marković, Područna privredna komora Bijeljina Neophodno je poboljšati lošu demografsku sliku :: Semberija INFO ::

 

Slavica Marković, Područna privredna komora Bijeljina Neophodno je poboljšati lošu demografsku sliku


Potreba poboljšanja demografske slike u Republici Srpskoj, samim tim i u Bijeljini, sve je evidentnija. O uticaju zapošljavanja na populacionu politiku, razgovarali smo sa Slavicom Marković, direktorom Područne privredne komore Bijeljina.
 
-Demografska budućnost Republike Srpske, a samim tim i grada Bijeljina, postaje sve neizvjesnija, kada se u obzir uzmu dugogodišnji negativni trendovi, (sve starije stanovništvo, nizak fertilitet, iseljavanje mladog stanovništva), što će u budućnosti zahtijevati preispitivanje i unapređenje svih postojećih mjera vezanih, direktno ili indirektno, sa populacionom politikom. Svi današnji problemi društva Republike Srpske izgledaće mnogo manje važni u odnosu na probleme koji nas mogu očekivati u budućnosti, ukoliko se na vrijeme ne promijene demografski trendovi. U ovom trenutku nemoguće je zaustaviti sve destabilizacijske demografske procese bez značajnije intervencije svih institucija na republičkom i lokalnom nivou,  u vidu ozbiljne i dugotrajne populacijske politike prilagođene našim prilikama’’, stav je Slavice Marković.
 
Šta je neophodno činiti da bi se situacija promijenila na bolje?
-Potrebno je putem medija, vlade i ostalih institucija raditi na afirmaciji svijesti o važnosti zaustavljanja negativnih demografskih procesa. Grad Bijeljina prepoznaje ovaj problem, te je inicirana izrada Strategije pronatalitetne populacione politike, kako bi se radilo na poboljšanju trenutne situacije. Ekonomska stabilnost i zaposlenost, jedan je od preduslova neophodnih za stvaranje porodice.
 
Kakav je stav Privredne komore?
-Privredna komora je godinama unazad insistirala da troškovi porodiljskog bolovanja ne budu na  račun privrednika, jer je to dovodilo do povećanja troškova i smanjnja njihove konkurentnosti. Posljednja promjena Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dječjoj zaštiti, objavljena je u Službenom glasniku Republike Srpske, br. 107/19 donijela je poslodavcima, korisnicima prava na refundaciju troškova porodiljskog odsustva zaposlenih radnica, refundaciju naknade plate u iznosu od 100 odsto bruto plate, nakon izvršene isplate naknade plate radniku, čime se smanjuju troškovi poslovanja privrednih društava.
 
Koji je značaj povećanja radno aktivnog stanovništva?
-Stanovništvo i privredni razvoj usko su povezani. Radna snaga, kao radno aktivan dio stanovništva, najvažniji je ekonomski faktor proizvodnje. Ona je određena ukupnim brojem stanovnika neke države, a obrazovna, privredna obilježja određuju njegov radni, zdravstveni i intelektualni potencijal. Stanovništvo ima dvostruku ulogu u privredi, kao proizvođač i potrošač roba i usluga. U proizvodnji učestvuje samo ekonomski aktivno stanovništvo, dok u potrošnji dobara i usluga učestvuje cjelokupno stanovništvo. Povećanje radno aktivnog stanovništva državi omogućuje povećanje dohotka po glavi stanovništva, uz to novije generacije radnika, na tržište rada donose novija znanja, tehnološke i tehničke inovacije i veću prostornu mobilnost. Brojnije stanovništvo veže se uz veću proizvodnu moć i povećanje ukupne proizvodnje.
 
Kako uskladiti porodični i poslovni život?
-Usklađivanje porodičnog i poslovnog života obuhvata skup mjera kojima se podstiče veća zaposlenost radno aktivnog stanovništva. Svakako da bi u prilog većoj zaposlenosti išlo uvođenje fleksibilizacije rada i mjesta rada, nepunog radnog vremena, rada od kuće i kliznog radnog vremena. Stanje razvijenosti privrede, produženo obrazovanje, nedostatak sigurnih radnih mjesta, visoke cijene stanova, nepovoljni krediti, kao i nezaposlenost uzrokuju odgađanje ulaska u brak. Sve to otežava usklađivanja porodice i zaposlenosti, što za rezultat ima smanjen broj rađanja, a u novije vrijeme i emigraciji mladih.


​Semberske novine - Semberija info