Pametni sistem za veliku uštedu :: Semberija INFO ::

 

Pametni sistem za veliku uštedu


„On grid solarni sistem“ podrazumijeva povezanost korisnika na distributivnu mrežu gdje se najprije troši električna energija dobijena putem solarnih panela u objektu korisnika. Ukoliko se pojavi potreba za dodatnom količinom električne energije ona će se povući iz distributivne mreže.

Na ovaj način solarna elektrana doprinosi umanjenju računa za potrošenu električnu energiju. Ukoliko se, pak, desi da solarna elektrana proizvodi više električne energije nego što je korisniku potrebno, pomoću pametnih sistema elektrana se optimizuje prema potrebama korisnika, tako da nema „bacanja“ električne energije. Ušteda se ostvaruje tako što se proizvedena energija koristi u objektu, ne kupujući je pritom sa distributivne mreže. Na ovaj način se računi za električnu energiju mogu smanjiti do 70%. 


Semberija info