ODGOVARAJU IZ ADVOKATSKE KANCELARIJE NEMANjE ZIROJEVIĆA :: Semberija INFO ::

 

ODGOVARAJU IZ ADVOKATSKE KANCELARIJE NEMANjE ZIROJEVIĆA


KOJA SU PRAVA RADNIKA KOD OTKAZA UGOVORA O RADU?

 Smanjen obim poslovanja, izazvan pandemijom korona virusom, uslovio je tešku situaciju u preduzetništvu i privredi. Brojni poslodavci su bili prinuđeni da smanje prodajne i proizvode kapacitete, a samim tim i broj zaposlenih u svojim firmama. U teškom položaju se nalaze i poslodavci i radnici. U situacijama kada radnik dobije otkaz usljed smanjenog obima poslovanja, ili kada mu se mijenja ugovor o radu putem aneksa, postavlja se pitanje koja konkretno prava radnik ima u tim slučajevima. Odgovore na ova pitanja potražili smo u Advokatskoj kancelariji ,,Zirojević’’. Odgovore su pripremili advokat Nemanja Zirojević i stručni sradnik Rade Krstinić.

 
Ukoliko radnik dobije otkaz ugovora o radu zbog smanjenog obima poslovanja, reorganizacije poslodavca i ekonomskih razloga, odnosno zbog toga što je tehnološki višak, tada on ima sva prava iz Zakona o radu. Prva stvar na koju želimo da skrenemo pažnju jeste procedura koja mora da se poštuje prilikom davanja otkaza Ugovora o radu.
 
Poslodavac mora da poštuje rokove i formu svakog akta u proceduri davanja otkaza, jer u suprotnom, u radnom sporu, poslodavac može izgubiti. Radnik ima pravo na poštovanje otkaznog roka, koji prema Zakonu o radu iznosi 30 dana. Opštim aktima  (kolektivnim ugovorom, Pravnilnikom o radu poslodavca) i Ugovorom o radu između poslodavca i radnika može da se ugovori i duži otkazni rok. Radnik ima pravo i na otpremninu, koja prema Zakonu o radu može da iznosi najviše šest prosječnih plata radnika isplaćenih u posljednja tri mjeseca. Pravo na otpremninu ima radnik koji je kod poslodavca zaposlen u kontinuitetu najmanje dvije godine.
 
Poslodavac, usljed opravdanih razloga, može radniku da ponudi promjenu Ugovora o radu, bilo da je u pitanju promjena radnog mjesta, mjesta rada, upućivanje na rad kod drugog poslodavca, plate i slično. I u takvih slučajevima, zakon nalaže poštovanje procedure, pa tako je poslodavac dužan radniku iznijeti pismenu ponudu za zaključenje anksa, uz obrazloženje takve ponude.
 
Radnik ima pravo da se u roku koji ne može biti kraći od osam dana očituje na pismenu ponudu poslodavca. Ukoliko je ponuda nepovoljna, i radnik ne želi da potpiše takav aneks, tada poslodavac može da radniku da otkaz. Ukoliko se poslodavac odluči da radniku da otkaz, tada radnik ima pravo na otkazni rok i na otpreminu kao da je proglašen tehnološkim viškom, te pravo na naknadu sa Biroa za zapošljavanje.
 
U svakom slučaju, radniku je uvijek na raspolaganju zaštita prava iz radnog odnosa putem Agencije za mirno rješavanje radnih sporva i suda. Napominjemo da je rok za podnošenje tužbe prekluzivan (strog), i da iznosi šest mjeseci od učinjene povrede. Nakon isteka tog roka, nije moguće tražiti sudsku zaštitu.
Budući da su radni sporovi izuzetno komplikovani, savjetujemo svakog radnika da, prije nego što uđe u postupak, potraži stručnu pomoć.

Semberija info