BIJELjINA: ŠTIĆENICI CENTRA ZA DJECU U RIZIKU OTPUTOVALI NA MORE :: Semberija INFO ::

 

BIJELjINA: ŠTIĆENICI CENTRA ZA DJECU U RIZIKU OTPUTOVALI NA MORE


U nedjelju, petog septembra 2021. godine grupa od 27 dječaka i djevojčica otputovala je na sedmodnevno ljetovanje na crnogorsko primorje.

Radi se o štićenicima Dnevnog centra za djecu u riziku koji funkcioniše u okviru bijeljinskog Centra za socijalni rad. Korisnici Dnevnog centra su djeca čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama, odnosno djeca koja su u okviru svojih porodica doživjela fizičko, psihološko i/ili seksualno nasilje ili su zanemarena od strane roditelja/staratelja, te djeca koja su uključena u život i/ili rad na ulici, a kojima je neophodno obezbijediti podršku i pomoć.

Sve poslove oko organizacije ljetovanja ove djece realizovala je Turistička agencija „Happy Travel“.

Sa više detalja uskoro u „Semberskim novinama“.


​Semberija info - I. Gutić