VIC DANA: Do­šao čo­vek kod au­to-mehaničara :: Semberija INFO ::

 

VIC DANA: Do­šao čo­vek kod au­to-mehaničara


Do­šao čo­vjek kod au­to-me­ha­ni­ča­ra i pi­ta: - Do­bar dan, po­što je za­mje­na ko­č­ni­ca?

- 200 evra, kaže majstor.

- Onda ni­šta, sa­mo po­ja­čaj ma­lo si­re­nu.