DR MARIJA RISTANOVIĆ I "NEAUVIA" ODUŠEVILI DOKTORE STOMATOLOGIJE U SARAJEVU :: Semberija INFO ::

 

DR MARIJA RISTANOVIĆ I "NEAUVIA" ODUŠEVILI DOKTORE STOMATOLOGIJE U SARAJEVU


U organizacije Stomatološke komore Federacije Bosne i Hercegovine,tokom proteklog vikenda,održana je Kontinuirana edukacija za doktore stomatologije,koja je okupila preko hiljadu učesnika u hotelu Hills u Sarajevu.
 
Pored predavača iz zemlje i regiona,dr Marija Ristanović održala je predavanje na temu Komlikacije pri injektovanju hijaluronskih filera,kako ih prepoznati i reagovati,pri čemu je stavljen akcenat na preventivu i otvorenu komunikaciju sa pacijentom,kao i ozbiljnost same procedure kada je u pitanju apliciranje filera.Polazeći od činjenice da se ovi zahvati izvode i od strane nedovoljno  stručnih lica,kao i filerima lošeg kvaliteta,prisutni su mogli da se upoznaju sa posljedicama do kojih može doći.

Tom prilikom predstavljeni su i Neauvia organic fileri,savršene čistoće,bez nus pojava nakon apliciranja,a samim tim i stvaranja granuloma.

U izložbenom dijelu na štandu Dermamedic centra,vladalo je veliko interesovanje,kako za ponudu,tako i za edukacije,koje se izvode tokom cijele godine.
 
Dr Marija Ristanovic je dobila poziv za učešće i na regionalnim konferencijama ,koje će se održati uskoro.