DANAS JE PROKOPOV DAN :: Semberija INFO ::

 

DANAS JE PROKOPOV DAN


Danas i kamen i drvo u vodi prokopne
 
Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas slave Svetog Prokopija - Prokopov dana. Ovaj svetitelj je rođen u drugom vijeku u Jerusalimu. Službovao je u vojsci cara Dioklecijana i dostigao visok vojni čin.

U vrijeme progona hrišćana, car ga je poslao u Aleksandriju da tamo zatre hrišćane, ali se na putu prokopiju javi Gospod,odvrati ga od namjere i privoli za svoju vjeru. To je razbjesnilo cara, koji je naredio da Prokopija bace na najteže muke. U tamnici, Prokopiju se javi Hristos, ohrabri ga da istraje i prekrsti u hrišćanstvo.

U mnogim mjestima u okruženju Prokopija smatraju za ognjevitog sveca, u koji još spadaju Sveti Ilija,Ognjena Marija i Sveti Pantelija. Prema nekim vjerovanjima, na te vjerske praznike se ne radi ništa klasom da se žito ne bi upalilo ili da ga vjetar ne bi raznosio.O tome govore stihovi:

Gromom bije gromovit Ilija
Vatrom pali Ognjena Marija,
Jarom veje Prokopije
Potpiruje sveti Pantelija.
U mnogim krajevima na ovaj dan priređuju se svadbe, jer je Prokopije zaštitnik mladenaca, tako da nema zlih očiju niko ne može da urekne mladu u svatove, a negdje vlada mišljenje da tog dana Prokopije posjećuje svadbe i dijeli blagoslove, zato u zdravicama obavezno nazdravljaju svetitelju.

 Kaže se da je Prokopijevdan težak praznik. Tog dana kamen i drvo u vodi prokopni. Svetog Prokopija slave bunardžije i rudari kao svog zaštitnika, te tog dana ne kopaju rudu već samo osiguravaju jamu direcima i krstom Svetog Prokopija tjeraju podzemne demone.
U selima se ništa ne bode u zemlju.

Mnogi ne daju djeci da se kupaju u rijekama i jezerima da ne izazivaju Prokopija.