Knjiga dr Duška Lopandića “Uspon i pad embahada” :: Semberija INFO ::

 

Knjiga dr Duška Lopandića “Uspon i pad embahada”


U Narodnoj biblioteci “Filip Višnjić” večeras je predstavljena knjiga “Uspon i pad embahada - Srpska i jugoslovenska diplomatija u vrtlogu istorije (1919 – 1948), autora dr Duška Lopandića.

Ova knjiga, kako sam autor ističe, posvećena je istoriji srpske i jugoslovenske diplomatije u prvoj polovini dvadesetog vijeka, odnosno u periodu između kraja Prvog i kraja Drugog svjetskog rata. U diplomatskom smislu, riječ je o periodu od Pariske mirovne konferencije i zaključenja Versajskog mirovnog ugovora 1919. godine do Mirovne konferencije u Parizu i Mirovnih sporazuma iz 1946. i 1947. godine. Posmatrano iz današnje perspektive, ističe dr Lopandić, dvadeseti vijek je u cjelini predstavljao vijek društvenog i državnog diskontinuiteta i demografskog iscrpljivanja srpskog naroda.“ U knjizi sam se najviše skoncentrisao na period između dva svjetska rata i tokom rata. Diplomatija Kraljevine Jugoslavije, Vlade u izbjeglištvu i, s druge strane, Titova diplomatija, partizanska, koja je bila u povoju, ali je postizala puno uspjeha u to vrijeme. Dvadeseti vijek je u pravom smislu bio vijek iscrpljivanja za srpski narod, jer smo učestvovali u dva svjetska rata, plus rat iz devedesetih godina prošlog vijeka. Sve se to, na neki način, odrazilo na današnju situaciju. Vremena se mijenjaju, velike su promjene u svijetu i u diplomatiji, u načinu komuniciranja i pregovaranja. Velike su promjene i u odnosima snaga u svijetu. Kad je riječ o Srbiji, neophodno je završiti ciklus evropeizacije, u koji je Srbija  ušla i to traje dosta dugo, taj ulazak u EU. To je ono što ja zastupam. Možda će to trajati još jednu deceniju”, kaže dr Lopandić.

 Komentarišući srpsku i jugoslovensku diplomatiju prošlog vijeka i poredeći je sa današnjom modernom diplomatijom, dr Lopandić kaže da je period nakon Prvog svjetskog rata značio vrijeme uzleta i države i diplomatije.

 “Tadašnja Jugoslavija je imala veliki međunarodni značaj i ugled, dok se sve počelo mijenjati tridesetih godina prošlog vijeka. Imamo taj svjetliji i tamniji period, kada smo išli prema potpunoj katastrofi. Srbija danas ima veliki potencijal u diplomatiji, ali se on u praksi ne vidi. Vjerujem da se vještijom diplomatijom moglo izbjeći NATO bombardovanje Srbije 1999. godine, ali, u suštini, diplomatija je samo servis vlasti. Diplomate su državni službenici. Mogu popraviti neke stvari, ali, u knjizi sam pokazao da  nakon činjenja strateških grešaka, nijedna diplomatija to više ne može popraviti”, kaže dr Lopandić.Diplomata Igor Davidović Lopandićevu knjigu ocjenjuje kao izuzetno dobro štivo.

 “Kakvi smo bili u prošlom vijeku, a kakvi smo danas, sve to bih sažeo u jednu kratku konstataciju: “Zašto bi se ovovremeni diplomate i ovovremeni lideri, odnosno vođe država, divili onovremenim diplomatama?”. Trebalo bi da postignemo bar nešto od onoga što su oni imali, a o tome ko su i kakve su bile te diplomate, u Lopandićevoj knjizi detaljno se govori. Pominje Jovana Dučića, Ivu Andrića, Miloša Crnjanskog, Rastka Petrovića i druge, osvrnuvši se i na diplomatiju knjaza Miloša. Kroz cijelu knjigu se pronosi ideja da je diplomatija univerzalna i svevremena. Što se tiče pitanja, gdje smo danas, nama je ovdje, u Republici Srpskoj, diplomatija potrebnija nego ikada. Pitanje glasi, kakva diplomatija i ko treba da je vodi, na kakav način da je izvede i ko su izvršioci u diplomatiji. Jedan od starih diplomata je svojevremeno rekao da se uvijek dešava opasna igra kada oni koji postavljaju diplomate više vode računa o tome koga postavljaju, umjesto da razmisle o tome šta ta diplomatrija može da uradi, koliko može biti moćna i kakvi su alati u rukama čovjeka koji to treba ba upotrijebi. Kadrovi u diplomatiji su ključ svega”, ističe Igor Davidović.

Lopandićeva knjiga sadrži brojne biografske portrete državnika i profesionalnih diplomata koji su dali pečat spoljnoj politici Srbije i Jugoslavije u nekim dramatičnim vremenima - od Pašića i kralja Aleksandra, Ive Andrića i Jovana Dučića, do Slobodana Jovanovića, Dušana Simovića, Vladimira Velebita, Stanoja Simića i brojnih drugih.

(Semberija Info)