NAJAVA: Izložba umetničke grupe "Dvig" :: Semberija INFO ::

 

NAJAVA: Izložba umetničke grupe "Dvig"


Pozivamo vas na izložbu umetničke grupe "Dvig" 12.1.2023. u 19 časova.

Grupa autora pod nazivom "Dvig" okupljena oko sličnih ideja i zajedničkih ciljeva, nastala je kao rezultat dugogodišnje saradnje i prijateljstva. Studirajući u istoj klasi profesora Branka Rakovića na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, autori su istovremeno sazrevali i dopunjavali se prilikom konstantne interakcije. Uočena sličnost po pitanju medija i pristupa, kao i ista razmišljanja o teorijskim i praktičnim osnovama likovnih umetnosti, doveli su do ideje za udruživanje i formiranje slikarske grupe.

Okrenuta neprolaznim motivima i negovanju tradicionalnih tehnika, grupa ima za cilj da predstavi radove koji su samodovoljni, razumljivi i čitljivi posmatraču. Teme poput pejzaža, portreta, mrtve prirode, enterijera, mogu se videti u novim interpretacijama mladih autora koji svoj doživljaj inkorporiraju u prikaze istih.

Cilj izložbe slika bio bi upoznavanje sa dosadašnjim radom svakog od članova, a ujedno i prvo predstavljanje publici u ovom sastavu.

Slikarsku grupu “Dvig” čini šest autora: Bojana Bojčić, Milena Brković, Igor Gardinovački, Miljana Mitrović, Teodora Nikolić i Teodora Rakidžić.