Put Solunca Pere Đukanovića :: Semberija INFO ::

 

Put Solunca Pere Đukanovića


Mobilisan 1913. godine u gardu. Iz Srebrenice prebačen u Sarajevo, a iz Sarajeva u Beč u prvi bataljon puka austrijske inžinjerije. Odatle u jesen na manevre u Češku. Aprila 1914. je prekomandovan u bosansku regimentu, Prvi puk.

Poslat u Bosnu da se na Drini kod Mionice bori protiv Srbije. Već je septembar 1914. kada je bio otkriven da sarađuje sa srpskom vojskom i poslat je u zatvor. Iz Sarajeva do Pešte i do Lemberga gdje je bio štab Prve bosanske pukovije. Dana 14.10.1914. je bio osuđen na smrtnu kaznu zbog izdaje. Tu kod Vojnilova na Dnjestru bježi iz zatvora Rusima. Dolazi u Kijev i stupa u rusku inžinjeriju. Pred Lođom u Poljskoj biva ranjen u kuk i završava u bolnici u Kijevu.Iz Kijeva poslije liječenja odlazi u Odesu gdje stupa u srpski dobrovoljački odred koji je u ljeto 1916. postao divizija. Dalje nastavlja put na frontu. Na Dobrudži je ranjen na pet mjesta. Liječen na Rostovu i u Moskvi, zatim na Uralu. Kad je pao ruski car, Pero je bio u bolnici na Uralu. Bilo je to 1917. godine. Iz Urala na Finskoj granici, preko Sjevernog i Atlanskog okeana putuje 22 dana lađom.

Doplovio je do Liverpula u Engleskoj. Odatle do Londona išao vozom. U Londonu se liječio 21 dan. Posle oporavka u Londonu nastavlja svoj put ka Francuskoj. Stiže u Pariz. Iz Pariza gradovima Francuske dolazi do Lamanša. Dalje putuje do Italije, Đenova, Piza, Rim, Napulj sve morem do Pireja i Soluna.

U Solunu stupa u Drugi srpski dobrovoljački puk. I dalje sa srpskom vojskom kroz Makedoniju pa preko Vardara i Kosova polja do Skadra. Produžava dalje do Ulcinja i Bara gdje ga dočeka sloboda. Iz Bara se vrati u svoju Kravicu odakle je otišao 1913. godine.Odlikovan je sa dva ruska, jednim francuskim i rumunskim i dobio sva srpska odlikovanja. Za sve ove zasluge komunistički režim ga je poslao u zatvor, iako je bio vjećnik AVNOJ-a, a sinovi Pavlo i Đokan poslani su na Goli Otok 1949. godine.

Istina se ne može sakriti. O liku i djelu Solunca Pere Đukanovića piše Radomir Pavlović u svojoj novoj knjizi, koja je izašla iz štampe ovih dana.