ROMAN ,,MOBI DIK“ SLAVI 168. ROĐENDAN :: Semberija INFO ::

 

ROMAN ,,MOBI DIK“ SLAVI 168. ROĐENDAN


"Mobi Dik" Hermana Melvila, roman za koji većina književnih kritičara kaže da je najveći i najznačajniji roman među onima koje su u devetnaestom vijeku potpisali američki autori,  prvi put je štampan 14. novembra 1851. godine.   Melvilov ,,Mobi Dik“ je američki ep, djelo kom u istoriji američke književnosti pripada status kakav u svojim nacionalnim književnostima imaju Ilijada ili Mahabharata, djelo koje je temelj nacionalne književnosti.  
U ovom romanu o moru i pustolovinama opisan je dvoboj između opasnog bijelog kita Mobi Dika i kapetana Ahaba koji je u prethodnom susretu s tim kitom izgubio nogu. 

Rat koji vodi Ahab je rat sa prirodom u najširem filozofskom, pa i metafizičkom smislu tog pojma. U njemu je čovjek pritješnjen nepreglednim nebom i bezobalnom vodom, primoran da se suoči s najskrovitijim dubinama vlastitog bića. Takva titanska borba, po svojoj uzvišenoj uzaludnosti svojstvenoj unaprijed izgubljenim bitkama, dostojna je antičkih tragedija. 

U ,,Mobi Diku“ Melvil se osvrće na zlo, zlo otjelovljeno u dva glavna lika: s jedne strane je kit koji predstavlja zlo bez osjećanja, pošto uništava sve na šta naiđe, dok je s druge strane kapetan Ahab koji predstavlja uporno zlo, pošto ga njegova lična mržnja i glad za osvetom tjeraju da goni kita, iako time izlaže opasnosti živote svojih ljudi.  

Ahabova borba osuđena je na poraz zbog toga što nije riječ samo o borbi protiv morske nemani, već i zbog toga što on, suprotstavljajući se kitu, dbacuje svaki vid morala. 

U više od sto poglavlja romana, prolazi se kroz veliku galeriju stilova, a poetski naboj romana neodoljivo plijeni počev od prve rečenice, ,,Zovite me Ismail“, rečenice koja nagovještava da je svejedno ne samo kako se ko zove, već i to šta čovjek misli da jeste. 

Rast pjesničke tenzije i višeznačnost osjećaju se kroz čitav roman, do samog kraja kada brod ,,...kao Satana, nije htio da potone u pakao dok ne povuče sa sobom jedan živi dio neba i stavi ga sebi na glavu kao šljem...“

Semberija INFO - M. Rešidović
 

.