VEČERAS U 24 ČASA POČINjE IZBORNA TIŠINA :: Semberija INFO ::

 

VEČERAS U 24 ČASA POČINjE IZBORNA TIŠINA


Nedjelja, 2. oktobra 2022. godine je dan Opštih izbora u Bosni i Hercegovini. Biračka mesta će biti otvorena za glasanje od 7 do 19 časova.

Birači, pored drugih mogućnosti, mogu da provjere lokaciju svog biračkog mjesta slanjem SMS poruke na broj 091 12 12 12. Da bi mogao da glasa, birač mora pokazati jedan od važećih dokumenata države Bosne i Hercegovine, odnosno ličnu kartu, vozačku dozvolu ili pasoš.

Na glasačkom listiću će biti ukupno 127 političkih subjekata, jer 8 partija izlazi na izbore samo kao dio koalicije, a 10 političkih partija nema ovjerene kandidatske liste.

Dakle, ukupno 127 političkih subjekata (72 političke stranke, 38 koalicija i 17 nezavisnih kandidata) biće na glasačkim listićima na Opštim izborima u BiH zakazanim za 2. oktobar 2022. godine.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je 25.08.2022. godine donijela Odluku o zaključivanju i potvrđivanju izvoda iz Centralnog biračkog spiska za Opšte izbore 2022. godine i objavljivanju broja birača za svaku izbornu jedinicu sa stanjem na dan 18.08.2022. godine u ponoć. Prema navedenoj odluci, u izvode iz Centralnog biračkog spiska za Opšte izbore 2022. godine upisano je 3.368.666 birača i to:

 - broj redovnih birača je 3.277.490
 - broj birača sa statusom raseljenih koji glasaju u odsustvu je 6.124
 - broj birača sa statusom raseljenih koji glasaju lično je 15.086
 - broj birača koji glasaju putem pošte je 63.264
 - broj birača koji glasaju u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH je 6.702

Od ukupnog broja od 3.368.666 birača, njih 14.222 se nalazi na transkriptu i Centralnom biračkom spisku za glasanje putem mobilnog tima.

Na opštim izborima 2022. je angažovano biše od 50.000 zaposlenih sa punim i nepunim radnim vremenom.
Više od 60.000 akreditovanih posmatrača pratiće rad izborne administracije, proces glasanja i prebrojavanje glasova.

Najveći broj su posmatrači političkih subjekata akreditovani od opštinskih/gradskih izbornih komisija u Bosni i Hercegovini. Očekujemo da će ih biti akreditovano više od 50.000.

Centralna izborna komisija BiH akredituje posmatrače iz udruženja građana iz BiH, međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija, a djelimično i iz političkih subjekata (samo one koji posmatraju rad Centralne izborne komisije BiH i Glavnog centra za brojanje).

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je do 29.09.2022. akreditovala 3.767 posmatrača. Broj je promjenjiv, jer se međunarodni posmatrači mogu akreditovati do dana izbora.

Procjenjuje se da će opšti izbori u Bosni i Hercegovini koštati 12.528.000 KM.

Novine na ovim izborima od značaja za javnost, prije svega za birače, su:

– Uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, izrađeno je 6.090 ekološki bezbjedonosnih pečata, po jedan za svako biračko mjesto. Zaštitni pečat utvrđuje vjerodostojnost i bezbjednosnu ispravnost glasačkog listića. Pečat će biti odštampan na prednjoj strani glasačkog listića, u donjem lijevom uglu, ispod uputstva za glasanje. Pored sigurnosnog pečata sa desne strane potpisuje se ovlašćeno lice, tj. član biračkog odbiora zadužen za izdavanje glasačkih listića.

- Precizirane su odredbe koje se odnose na pomoć drugog lica. Da bi ostvario pravo na pomoć drugog lica, birač mora da dokaže predsjedniku biračkog odbora ispravom nadležnog organa da je slijep ili fizički invalid, a nepismenost dokaže pisanjem HHH ili praznim rubrikom u polju za potpis na identifikacionom dokumentu.

- Glasačka kabina /paravan je okrenuta prema biračkom odboru i posmatračima kako bi se spriječila mogućnost slikanja ili zamjene glasačkih listića.

U periodu od 48 sati prije otvaranja biračkih mjesta i do zatvaranja biračkih mjesta zabranjeno je objavljivanje rezultata istraživanja javnog mnjenja u vezi sa glasanjem i izborima. Ova zabrana traje od danas, petka 30. septembra u 7 časova, do zatvaranja biračkih mjesta.

Izborna tišina počinje 24 sata prije otvaranja biračkih mesta i traje do njihovog zatvaranja, odnosno traje od 1. oktobra 2022. godine u 7 časova ujutru do 19 časova u nedjelju, 02.10.2022. godine.

U tom periodu političkim subjektima je zabranjeno učešće u javnom političkom djelovanju, a bilo je zabranjeno i medijsko praćenje bilo kakve aktivnosti u vezi sa političkom i izbornom kampanjom.

Zabranjena je svaka aktivnost koja remeti ili ometa izborni proces'', navedeno je na zvaničnom portalu Centralne izborne komisije.