RITE GLjEVIK: POZITIVNAN FINANSIJSKI REZULTAT :: Semberija INFO ::

 

RITE GLjEVIK: POZITIVNAN FINANSIJSKI REZULTAT


       ZP  “Rudnik i termoelektrana Ugljevik” a.d. Ugljevik je 2020. godinu završilo sa pozitivnim finansijskim rezultatom od 1.520.274 KM. Ovo je, nakon nekoliko godina u kojima je iskazivan gubitak, godina u kojoj je ovo preduzeće, koje je najveći proizvođač električne energije u Republici Srpskoj, iskazuje dobit.
 
        U prošloj godini je rad preduzeća, kao i sam proizvodni proces, bio u određenoj mjeri limitiran zbog uvedenih mjera na zaštiti građana od pandemije korona virusa. Preduzeće je rad organizovalo poštujući mjere na zaštiti zdravlja radnika i u tim uslovima je uspjelo ispuniti postavljene proizvodne zadatke.
 
       U 2020. godini proizvedeno je i u elektroenergetski sistem Republike Srpske plasirano 1.647.590 MWh električne energije. Ta proizvodnja je mogla biti i veća da zbog smanjene potrošnje električne energije u okruženju izazvane mjerama na suzbijanju pandemije korona virusa, u pojedinim periodima nije bio limtiran rad termoelektrane, u kojima je radila na tehničkom minimumu.
 
        U prošloj godini je na rudniku - PK “Bogutovo Selo”, ostvarena otkrivka od 10.444.167 metara kubih čvrste mase i proizvodnja uglja od 2.074.192 tone.
 
      Preduzeće je posebno ponosno na činjenicu da je u prošloj godini uspješno završena  i jedna kapitalna ekološka investicija:  izgradnja postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova termoelektrane.  Nakon dokazivanja projektovanih kapaciteta se ušlo u proces ishodovanja upotrebne dozvole.  Upotrebnu dozvolu, za šta su ispunjeni svi uslovi, preduzeće bi trebalo dobiti u martu mjesecu ove godine, a nakon završetka redovnog godišnjeg remonta koji je planiran od 1. aprila do 20. maja, ovo postrojenje će biti u stalnom radu, čime će ova termoelektrana postati” najčistija” u BiH kad je u pitanju emisija sumpor dioksida i čvrstih čestica (prašine).
 
      U prethodnoj godini preduzeće je, kad je u pitanju ova kapitalna investicija, kao i drugi realizovani projekti imalo  razumjevanje i podršku Elektroprivrede i Vlade Republike Srpske.