UREĐENjE PORTE CRKVE U MIROSAVCIMA :: Semberija INFO ::

 

UREĐENjE PORTE CRKVE U MIROSAVCIMA


Crkva Svete Petke Paraskeve u Mirosavcima naredne godine navršiće 20 godina od svog osvećenja.

U prošloj i ovoj godini intenzivirani su i finalizirani radovi na uređenju hrama i porte, a prota Stevo Jović, namjesnik tuzlanski i starješina hrama je sumirao rezultate tih radova: -„Uradili smo jedan potporni zid u dužini od nekih 40 metara visine na mjestima i preko 3 odnosno 4 metra. Potporni zid koji će da spriječi klizište i koji je dao ljepši izgled hramu. Taj zid smo uradili zahvaljujući pomoći opštine Lopare i opštinskom rukovodstvu, na čelu sa načelnikom Radom Savićem.“
 

Prota Stevo Jović je istakao pomoć od 5000 KM Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije vlade Republike Srpske, a određena sredstva je uložila Crkvena opština Mačkovac i vjernici koji su svoje priloge namijenili za ove radove. Vojko Marić je priložio i postavio panelnu ogradu u dužini od oko 40 metara, a za taj dio ograde svoj prilog je dala njegova sestra Kristina Zimonjić.
 
„Opština Lopare je učestvovala u finansijskoj konstrukciji za ove radove, koji su izvedeni, prošle i ove godine kod hrama u Mirosavcima sa ukupnim iznosom od 21000 KM i mi podržavamo sve aktivnosti koje sprovode naši sveštenici, kada su u pitanju uređenja crkava i porti. Mislim da to doprinosi i ljepšem izgledu sela, a služi i za vjerske potrebe građana naše opštine.“ – rekao Rado Savić, načelnik Lopara.
 

Ukupni radovi su koštali oko 33000 KM, a u to ulazi izrada potpornog zida, izrada toaleta sa dvije kabine, pratećom opremom i vodoinstalacijom, izrada prilaza, stepeništa, dijela staza oko svetosavskog doma, izrada kanala i postavljanje cijevi za odvod kišnice.