SANIRANO KLIZIŠTE U GORNjEM PRIBOJU NA PUTU UZ ĐERUŠU :: Semberija INFO ::

 

SANIRANO KLIZIŠTE U GORNjEM PRIBOJU NA PUTU UZ ĐERUŠU


U Gornjem Priboju na putu uz brdo Đeruša sanirano je klizište, koje se pojavilo nakon brojnih padavina i poplava tokom tekuće godine.

Načelnik opštine Lopare Rado Savić kaže da je do aktiviranja klizišta došlo u blizini jedne porodične kuće, te da je ono prijetilo da u potpunosti prekine putnu komunikaciju koja povezuje Priboj i Podgoru.

„Opština Lopare, je izvršila sanaciju klizišta na pomenutoj lokaciji“, naveo je Savić.

On je rekao da, pored saniranog klizišta, lokalnu zajednicu očekuje isti posao na sličnim klizištima u Pirkovcima, Tobutu, Jablanici i drugim mjesnim zajednicama.

Ukupna procijenjena šteta od klizišta i poplava u 2023.godini na objektima, putevima, usjevima, sredstvima i dobrima kao i ostaloj infrastrukturi je iznosila 1.172.298,25 KM, a na upućeni zahtjev Vladi RS izostala je pomoć, po riječima načelnika Savića.