NAČELNIK SAVIĆ UČESTVOVAO NA KONFERENCIJI O ENERGETSKOJ ZAJEDNICI GRAĐANA :: Semberija INFO ::

 

NAČELNIK SAVIĆ UČESTVOVAO NA KONFERENCIJI O ENERGETSKOJ ZAJEDNICI GRAĐANA“Zašto BiH stoji u mjestu kada se radi o energetskoj zajednici građana i energetskoj zajednici obnovljive energije?”, je pitanje kojim se bavila panelna konferencija koja je održana u Sarajevu (30. oktobra 2023. godine), a na kojoj je učešće uzeo i načelnik opštine Lopare Rado Savić.

BiH je jedina u Evropi koja nije omogućila građanima da učestvuju u energetskoj tranziciji. Sve je stavljeno na čekanje, s obzirom na to da u BiH još nisu stupili na snagu svi zakoni koji bi to i omogućili.


Damir Miljević, član Upravnog odbora Centra za održivu energetsku tranziciju Reset je novinarima rekao da u Republici Srpskoj postoji zakon koji to omogućava, te da su svi rokovi za donošenje podzakonskih akata probijeni.

U Distriktu Brčko ništa nije urađeno, dok je u Federaciji BiH u julu usvojen set reformskih energetskih zakona. Najvažniji, Zakon o obnovljivim izvorima energije, usvojen je u Parlamentarnoj skupštini BiH na oba doma, ali još nije objavljen.

On je naveo da su građani lokalne zajednice i privreda nosioci energetske tranzicije.
“Kada pogledate šta se dešava u svijetu, vidite da nigdje energetsku tranziciju ne vode države i elektroprivrede” – dodao je Miljević.

Rado Savić, načelnik opštine Lopare je istakao da je za lokalnu zajednicu veoma važno da se na vrijeme uključi u savremene tokove upotrebe obnovljivih izvora energije, te da se u što većoj mjeri zamijene fosilna goriva obnovljivim izvorima energije.

“Zakonski pravni okvir nije savršen, ali na lokalnom nivou postoje mogućnosti za napredak i u tom smislu opština Lopare već ima nekoliko konkretnih projekata”, rekao je Savić.

On je izrazio zahvalnost organizatorima Centru za održivu energetsku tranziciju Reset i Fondaciji Hajnrih Bel /Heinrich Böll/, te dodao da je konferencija bila prilika da se steknu nova iskustva i znanja iz oblasti energetske tranzicije.