Majevica bez mina stvara uslove za održivi razvoj turizma na ovoj planini :: Semberija INFO ::

 

Majevica bez mina stvara uslove za održivi razvoj turizma na ovoj planini


U ovoj godini započeo je trogodisnji projekat ,,Majevica bez mina" u okviru koga je predviđeno da se očiste sve minsko sumnjive površine na području opština Ugljevik, Lopare, Sapna, Čelić i Teočak.
 
Na području opštine Ugljevik, kad je u pitanju Land Release projekat Ugljevik, trenutno se izvode radovi na posljednje dvije istrage. Poslije završenih pretraga, pristupiće se uzorkovanju urađenog posla, tako da se očekuje do kraja novembra završetak ovog projekta.  
 
-Od početka radova, pa sve do kraja septembra pronađene su  i uništene: jedna protivtenkovska mina, osam protivpješadijskih mina i 13 neeksplodiranih ubojitih sredstava.  U istom periodu očišćeno je 55.407 m2 površine, ali sada ne možemo reći koliko je površine i redukovano’’, rekao je Aleksandar Krstić, Šef odsjeka za poslove civilne zaštite u Opštinskoj upravi opštine Ugljevik I koordinator na projektu ,,Majevica bez mina" za područje opštine Ugljevik.
 
Deminerski radovi su izvodjeni na lokacijama: SI2 Gajići; SI3 Prosjeka; SI7 Tursanovo Brdo – Vranjevac 3; SI9 Tursanovo Brdo Vranjevac; SI1 Nikolići; SI5 Mali Greben Tavna; SI8 Tursanovo Brdo Vranjevac 2; SI Prosjeka Veliki Greben; SI6 Mali Greben. 
 
Prema planu do kraja godine trebali bi imati očišćeno područje opštine Ugljevik od mina, tj. Ugljevik bez mina.


 
Danas je područje Majevice posjetio ambasador SR Njemačke i vojni ataše pukovnik Franc Jozef Nolte koji se zalagao  da njemački Bundestag odobri grant od 9,5 miliona evra za projekat ,,Majevica bez mina".
 
Sem njih u posjeti je bila i Dubravka Bošnjak, ministarka civilnih poslova, te v.d. direktor BH MAC-a Enis Horozović.
 
Posjećena je lokacija Lukavica na području opštine Čelić gdje je otvoren novi projekat Lukavica, a na području opštine Čelić privodi se kraju projekat deminiranja područja Čelićka rijeka Dolovi gdje je pronađena i uništena 221 mina i oko 80 neeksplodiranih ubojitih sredstava.
 
Realizacijom ovog projekta stvoriće se održivi uslovi za razvoj turizma na području ovih pet majevičkih opština.