ASFALTIRANjE PARKING PROSTORA ISPRED NOVOG OBJEKTA U KRUGU DOMA ZDRAVLjA LOPARE :: Semberija INFO ::

 

ASFALTIRANjE PARKING PROSTORA ISPRED NOVOG OBJEKTA U KRUGU DOMA ZDRAVLjA LOPARE


U kompleksu Doma zdravlja Lopare u toku su radovi na asfaltiranju parking prostora i pristupnog puta do novog objekta Centra za bazičnu rehabilitaciju (fizijatrija) i Službe za stomatologiju ukupne površine 500 kvadrata.