“NASTAVAK SARADNjE” NEŠKOVIĆ I EMRIĆ U IME ZELENOG KLUBA BIH RAZGOVARALI S DIREKTOROM SEKRETARIJATA ENERGETSKE ZAJEDNICE EVROPE :: Semberija INFO ::

 

“NASTAVAK SARADNjE” NEŠKOVIĆ I EMRIĆ U IME ZELENOG KLUBA BIH RAZGOVARALI S DIREKTOROM SEKRETARIJATA ENERGETSKE ZAJEDNICE EVROPE


Novoizabrani delagat u Domu naroda BiH Želimir Nešković zajedno sa poslanikom u PD PS BiH Jasminom Emrićem razgovarao je danas u Beču sa direktorom Sekretarijata Energetske zajednice Evrope Arturom Lorkovskim na temu energetike i položaj BiH u Energetskoj zajednici.

Nešković koji je potpredsjednik Zelenog kluba BiH, pozvao je Lorkovskog da posjeti BiH već početkom naredne godine kako bi na licu mjesta razgovarano o svim tekućim temama vezanih za odnos BiH i Energetske zajednice.

-Povoljnija je situacija i bolja atmosfera u BiH nego u prethodnom periodu kada je u pitanju spremnost da se obaveze prema Energetskoj zajednici stave u fokus i krenu u rješavanje već u narednoj godini iako trenutno postoje određeni problemi jer nisu ispunjene obaveze koje ima BiH prema Energetskoj zajednici-rekao je Nešković.

On je dodao da je neophodno dalje ulaganje u energetiku u BiH kako u postojeće kapacitete tako i u obnovljive izvore energije koji predstavljaju šansu za dalji razvoj ovog sektora-Cijena energenata je dominantna tema, posebno u današnje vrijeme kada je na sceni energetska kriza sa Rusijom i Ukrajinom. BiH ima potencijal u obnovljivim izvorima energije i treba ga iskoristiti-zaključio je Nešković.

Delegaciju Zelenog kluba BiH činili su još i direktor Škole za političke studije Savjeta Evrope u BiH Esad Mavrić te sekretar Komisije za spoljnu trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije u Parlamentu BiH Nenad Pandurević.

Sastanku je zajedno sa članovima Zelenog kluba BiH prisustvovao zamjenik direktora Sekretarijata Energetske zajednice Dirk Bušle.

Emrić je zahvalio na spremnosti Energetske zajednice za dalju saradnju sa BiH.

-Dogovoren je nastavak dijaloga odmah nakon formiranja izvršne i zakonodavne vlasti na državnom nivou, radi pokretanja konkretnih aktivnosti i izrade akcijskog plana za usvajanje neophodne zakonske legislative i ispunjavanja prioritetnih obaveza radi vraćanja suspenovanih prava-rekao je Emrić.

Delegacija je prisustvovala jučerašnjem sastanku Zelenih klubova zemalja članica Energetske zajednice i Parlamentarnog foruma sa predstavnicima Energetske zajednice u Beču.