UMREŽAVANjE NAČELNIKA SA MAJEVICE :: Semberija INFO ::

 

UMREŽAVANjE NAČELNIKA SA MAJEVICE


U Sarajevu 23. i 24. 11.2021. godine održana je dvodnevna konferencija u organizaciji misije OEBS-a, umrežavanjem načelnika sa Majevice i članova radne grupe, u cilju razvoja na bazi saradnje sa fokusom na eko-turizam,  upravljanje otpadom i deminiranje.

Prvog dana bilo je riječi o upravljanju otpadom, ruralnom razvoju uključujući ruralni turizam, deminiranju, kao i prezentaciji avanturističkog turizma.

Drugog dana razgovarano je o podršci lokalnom ekonomskom razvoju kroz lokalna partnerstva za zapošljavanje koju implementira Međunarodna organizacija rada.

Na konferenciji su učestvocali načelnici opština Čelić, Sapna, Teočak, Ugljevik i Lopare sa članovima radne grupe, koji si imali mogućnost razgovarati sa predstavnicima Svjetske banke, UNDP-a, Evropske banke za obnovu i razvoj, Norveške narodne pomoći, MAG internacionala, BH MAK-a, Grin vjužina i delegacijom EU u BiH.

Završni dio konferencije posvećen je bio sastanku načelnika pet opština sa ambasadorima i predstavnicima međunarodnih organizacija koje djeluju u BiH, sa ciljem upoznavanja sa potencijalima Majevice.

Konferenciji su u ime opštine Lopare prisustvovali načelnik opštine Lopare Rado Savić i načelnik Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti Željko Kerović, saošteno je iz OU Lopare.