ODRŽAN SASTANAK LINK MREŽE :: Semberija INFO ::

 

ODRŽAN SASTANAK LINK MREŽE


U četvrtak, 15.07.2021. godine, održan je u Gračanici sastanak članova mreže u okviru projekta „LINK-mreža za lokalni nisko-karbonski razvoj“ na temu „Energetske tranzicije“projekat realizuje Centar za ekologiju i energiju i Centar za održivu energetsku tranziciju u kooperaciji sa Fondacijom Hajnrih Bol, dijelom podrške Fonda Otvoreno društvo BiH.


Sastankom je predsedavao Gradonačelnik Nusret Helić, nakon uvodnih obraćanja i prezentacije stručnog tima, koordinatori Projekta ispred svake jedinice lokalne samouprave su načelnici i gradonačelnik prezentovali projektne prijedloge izrade fotonaponskih elektrana kandidovane za izradu idejnog rješenja.
Zatim su gradonačelnik i načelnici diskutovali o projektnim prijedlozima i izvršili odabir onih za koje će se ekspertni tim izraditi idejni projekat da se može pristupiti daljoj realizaciji.
Za svaku jedinstvenu lokalnu samoupravu odabran je jedan projekat, dok su za Grad Gračanicu izabrani objekti za izradu idejnog rešenja i to će se finansirati u okviru Projekta, dok će drugi izraditi stručni tim, a finansira Gradska uprava.
To su sledeći objekti:
u Općini Tešanj - Opća bolnica Tešanj,
u Opštini Lopare - zgrada Opštine Lopare
u Opštini Teslić –Očauška pećina
u Gradu Gračanica - Centralni objekat
Javne ustanove Dječije obdanište "Naša deca" Gračanica i Dispečerski centar Javnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Gračanica.
Dogovoreno je da se predsjedavanje mrežom jedinice lokalne samouprave nakon šest mjeseci prenese sa Grada Gračanica na Opštinu Lopare te je usaglašena vremenska dinamika u vezi daljeg rada i saradnje na Projektu.
U mjesecu decembru 2020. godine, je u Gračanici potpisan Sporazum o formiranju Mreže lokalne zajednice (LINK.net) kao inicijalne ulazne faze u dugotrajnom procesu energetske tranzicije.
Sporazum su potpisali Grad Gračanica, Opština Teslić, Opština Lopare i Općina Tešanj.