Brčko distrikt BiH - Održan nastavak 79. redovne sjednice :: Semberija INFO ::

 

Brčko distrikt BiH - Održan nastavak 79. redovne sjednice


Vlada Brčko distrikta BiH održala je danas, 17.6.2020. godine, drugi nastavak 79. redovne sjednice na kojem je usvojila Informaciju o postupcima javnih nabavki u periodu oktobar – decembar 2019. godine. Usvojen je i Nacrt zakona o izmjeni Zakona o izvršenju Budžeta Brčko distrikta BiH za 2020. godinu, po hitnoj proceduri.

Članovi Vlade usvojili su zaključak kojim su dali saglasnost na revidiranu jedinstvenu listu prioritetnih infrastrukturnih projekata za sektor životne sredine, dostavljenu od strane Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa. Danas su odobrene i Smjernice za izradu nacrta zakona o izmjenama Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju Brčko distrikta BiH.

Vlada Brčko distrikta BiH