Brčko: Spisak imena lica koja ne postupaju u skladu s rješenjima o samoizolaciji :: Semberija INFO ::

 

Brčko: Spisak imena lica koja ne postupaju u skladu s rješenjima o samoizolaciji


Komandant Kriznog štaba Brčko distrikta BiH i gradonačelnik Brčko distrikta BiH Siniša Milić na telefonskoj sjednici Kriznog štaba 24. 3. 2020. godine donio je naredbu kojom se nalaže Inspektoratu Brčko distrikta BiH da javno objavi imena lica za koja je od strane policijskih službenika utvrđeno da se ne pridržavaju rješenja o izolaciji, a sve s ciljem suzbijanja širenja virusa korona COVID-19.

​Lica koja su prekršila rješenje o samoizolaciji su: 

  1. Ilija Antunović

  2. Ana Marija Jokić              

  3. Mirsad Hasetović

  4. Dragica Janjić       

  5. Željko Davidović.