Strategija razvoja saradnje sa iseljeništvom Brčko distrikta BiH dostupna za komentare građanima :: Semberija INFO ::

 

Strategija razvoja saradnje sa iseljeništvom Brčko distrikta BiH dostupna za komentare građanima


Radna grupa za izradu strategije saradnje sa iseljeništvom Brčko distrikta BiH, a uz pomoć konsultantskog tima Međunarodne organizacije za migracije (IOM), u okviru projekta Dijaspora za razvoj (D4D) izradila je Nacrt Strategije razvoja saradnje sa iseljeništvom Brčko distrikta BiH za period 2020–2024. godina. 

Vaše komentare, prijedloge i sugestije na sačinjeni Nacrt Strategije koji se nalazi u prilogu možete dostaviti na e-mail[email protected] najkasnije do 4. septembra 2019. godine.


Nacrt Strategije razvoja saradnje s iseljenistvom BD BiH 2020-2024