DAN ŽALOSTI 11. JULA U BRČKOM :: Semberija INFO ::

 

DAN ŽALOSTI 11. JULA U BRČKOM


Gradonačelnik Brčko distrikta BiH Esed Kadrić donio je odluku o proglašenju 11. jula 2022. godine Danom žalosti na području Brčko distrikta BiH.
 
Dan žalosti obilježava se obaveznim isticanjem zastave BiH na pola koplja, odnosno jarbola na zgradama Vlade i institucija Brčko distrikta BiH.
 
Medijske kuće na teritoriji Brčko distrikta BiH i organizatori kulturno-umjetničkih i sportskih manifestacija na teritoriji Brčko distrikta BiH dužni su prilagoditi svoje programske sadržaje Danu žalosti.