GORDANA BERJAN POSJETILA BRČKO DISTRIKT :: Semberija INFO ::

 

GORDANA BERJAN POSJETILA BRČKO DISTRIKT


Foto
U prostorijama Omladinskog centra Brčko distrikta Bosne i Hercegovine danas je boravila Gordana Berjan, izvršna direktorica Omladinskog centra Savjeta Evrope u Budimpešti, a zajedno sa Teom Ružić, savjetnicom gradonačelnika, i Srđanom Kisićem, višim stručnim saradnikom za Omladinski centar, obišla je prostorije i razgovarala o saradnji Vlade Brčko distrikta BiH sa Savjetom Evrope i drugim međunarodnim organizacijama koje se bave pitanjima mladih.

Berjan je iskoristila posjetu da se upozna sa radom centra, problemima sa kojima se susreće, kao i saradnji Vlade sa nevladinim organizacijama. Ona je kazala da je veoma važno da se za mlade obezbijedi adekvatan prostor u kojima će moći biti aktivni, u smislu organizovanja različitih dešavanja, manifestacija, radionica, seminara, te da ovaj brčanski centar raspolaže sa pogodnim prostorijama, kojima bi bilo potrebna adaptacija, s obzirom na veliki broj različitih aktivnosti koje se u istom realizuju.

Ružić i Kisić su sa Berjan takođe razgovarali o mogućim studijskim posjetama mladih iz Brčkog Omladinskom centru Savjeta Evrope u Budimpešti, te su naglasili opredijeljenost Vlade Distrikta u kreiranju kvalitetne omladinske politike i Strategije prema mladima, kako bi se mladima stvorio bolji ambijent za djelovanje i njihov aktivizam.