BRČKO: Obavještenje za studente koji se nalaze na Konačnoj rang-listi :: Semberija INFO ::

 

BRČKO: Obavještenje za studente koji se nalaze na Konačnoj rang-listi


Odjeljenje za obrazovanje Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine obavještava studente koji se nalaze na Konačnoj rang-listi studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju, zaključno sa rednim brojem 153. (do linije) da je termin za potpisivanje Ugovora o stipendiranju od 7. do 14. decembra 2021. godine u prostorijama Pododjeljenja za visoko obrazovanje i nauku (JU Treća osnovna škola, III sprat, kancelarija br. 18) u dnevnom terminu od 8.00 do 15.00 časova. Studenti su obavezni da donesu potvrdu banke o broju računa na ime studenta i uvjerenje o upisu 2021/2022. akademske godine ukoliko je student prvi put upisao narednu godinu studija.

Za studente od rednog broja 154. (ispod linije) pa do kraja liste termin potpisivanja Ugovora o stipendiranju je od 17. do 23. decembra 2021. godine u prostorijama Pododjeljenja za visoko obrazovanje i nauku (JU Treća osnovna škola, IIIsprat, kancelarija br. 18) u dnevnom terminu od 8.00 do 15.00 časova. Studenti su obavezni da donesu potvrdu banke o broju računa na ime studenta i uvjerenje o upisu 2021/2022. akademske godine ukoliko je student prvi put upisao narednu godinu studija.

Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 049/216-894.

Konačnu rang-listu možete preuzeti na ovom linku 
http://ob.bdcentral.net/content/DownloadAttachment/?id=de29609a-69b8-411f-b6a6-bf4d339bc40c&langTag=sr


Vlada Brčko distrikta BiH