Dogovorena podrška Distriktu od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine :: Semberija INFO ::

 

Dogovorena podrška Distriktu od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine


Gradonačelnik Brčko distrikta BiH Esed Kadrić juče je, zajedno sa šefom Odjeljenja za komunalne poslove Majazudinom Vehabovićem, održao sastanak sa premijerom Federacije Bosne i Hercegovine Fadilom Novalićem i zamjenikom ministra komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine Nedžadom Brankovićem na kojem su razgovarali o putnoj i komunalnoj infrastrukturi u Brčko distriktu BiH.

S obzirom da Brčko zauzima centralnu geografsku i saobraćajnu vezu u izgradnji putne infrastrukture i gasovoda koji će biti na koridorima kroz Distrikt, gradonačelnik Kadrić je na sastanku upoznao premijera Novalića sa dosadašnjom izradom prostornog plana kada je u pitanju realizacija potpisanog sporazuma o realizaciji projekta auto-puta Beograd–Sarajevo, te najavio organizovanje sastanka između dva premijera i Vlade Distrikta po ovom pitanju.

„Obradovan sam spoznajom da Brčko ima mogućnost da se uključi sa još jednom dionicom gasovoda koja bi išla od Županje ka Orašju i potencijalno se vezivala na trasu gasovoda koju će graditi Vlada Republike Srpske te mogućnost da to bude centralno čvorište i prema Tuzli i prema Banja Luci, tako da ima razloga da se u narednom periodu okupljamo u Brčkom te da, i u simboličnom smislu, krene realizacija velikih projekata sa područja Brčko distrikta BiH koji su od značaja za cijelu Bosnu i Hercegovinu“, kazao je Kadrić.

Gradonačelnik je upoznao premijera sa preduzetim aktivnostima Vlade Distrikta od svog formiranja, naročito kada je u pitanju podizanje privredne aktivnosti lokalne zajednice, a govorilo se i o odnosu entiteta prema Distriktu.

„Dotakli smo se one neugodne situacije kada je u pitanju podjela pomoći od strane MMF-a u kojem je izostavljen Brčko distrikt BiH. Premijer Novalić se već angažovao za izdvajanje jednog dijela iz budžeta Federacije, odnosno postoje dogovori i sa premijerom Vlade Republike Srpske da i on nešto slično uradi, kako bi pružili pomoć i podršku

Distriktu odnosno taj dio sredstava bi predstavljao kompenzaciju za ono što je Distrikt izostavljen u raspodjeli sredstava MMF-a“, istakao je gradonačelnik.

Na sastanku se govorilo i o aktivnostima rekonstrukcije Savskog mosta kao i projekta Luka Brčko, za čiju revitalizaciju i funkciju postoji veliko zanimanje Vlade Federacije, a takođe se govorilo i o budućim zajedničkim projektima.

„Vlada Federacije će imati znatno veće prisustvo na teritoriji Brčko distrikta BiH jer smo vođeni interesima i zanimanjima za vrlo važne događaje ovdje u Distriktu. To je, prije svega, moguće funkcioniranje Luke Brčko, za koju se sada investira u mnogo većem obimu. Jedinu željezničku kružnu konekciju prema Luci Brčko imaju željeznice Federacije, odnosno Federacija, i to je sada probudilo naš interes kada je u pitanju taj segment. Mi ćemo sa svoje strane naložiti Željeznicama Federacije da odmah pristupe izradi projekta elektrifikacije od Tuzle do Brčkog jer vidimo da postoji međudržavni interes da se ta elektrifikacija produži dalje do Vinkovaca“, kazao je premijer, te dodao da Federacija ima namjeru raditi i projekat gasovoda Županja–Orašje–Brčko–Tuzla i dalje prema Kladnju.

To bi bila nova konekcija koja će se nominirati za međudržavne razgovore i pregovore, a pri projektovanju ovog puta uključiće i projektovanje gasne komunikacije koja bi išla od Županje dalje prema Brčkom i dalje prema centru Federacije, zajedno sa auto-putem.

Premijer je obišao i nove prostorije Kancelarije Vlade Federacije Bosne i Hercegovine koje se nalaze u zgradi „BH Telekom“ Brčko, a kancelarijom će se omogućiti neposrednija saradnja institucija FBiH i Distrikta na realizaciji prethodno spomenutih projekata.

Nakon održanog sastanka, gradonačelnik Kadrić je zajedno sa premijerom Novalićem obišao preživjele članove porodice Salihović, čijih je sedam srodstvenika stradalo 23. oktobra 2021. godineu požaru u brčanskom naselju Suljagić sokak. Njima je Vlada Brčko distrikta BiH obezbijedila alternativni smještaj u naselju Brka do završetka izgradnje nove stambene kuće, a Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će takođe izdvojiti određeni iznos sredstava za pomoć ovoj porodici.


Vlada Brčko distrikta BiH