Obavještenje za aplikante Programa samozapošljavanja u poljoprivredi :: Semberija INFO ::

 

Obavještenje za aplikante Programa samozapošljavanja u poljoprivredi


Obavještavaju se lica koja su se prijavila na Javni poziv po Programu samozapošljavanja u poljoprivredi na području Brčko distrikta BiH u 2020. godini da edukacija iz oblasti preduzetništva počinje 22. 3. 2021. godine (ponedjeljak) u Omladinskom centru u Brčkom.

U skladu sa dosadašnjim mjerama i preporukama Štaba za zaštitu i spasavanje Brčko distrikta BiH, proces edukacije biće sprovođen u grupama koje će brojati ograničen broj učesnika, a grupe će se formirati prema početnim slovima prezimena aplikanata, kako slijedi: