BRČKO: Vlada održala redovne sjednice :: Semberija INFO ::

 

BRČKO: Vlada održala redovne sjednice


Vlada Brčko distrikta BiH iscrpila je dnevni red treće redovne sjednice na kojoj je usvojila Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Odluku o vrsti i visini naknade za rad Centralne popisne komisije za popis stalnih sredstava i obaveza odjeljenja Vlade i institucija Brčko distrikta BiH prema izvorima sredstava na dan 31. 12. 2020. godine na prijedlog Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH.

Primljen je k znanju Izvještaj o radu Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH za 2020. godinu kao i Godišnji izvještaj o radu Savjeta za računovodstvo i reviziju Brčko distrikta Bosne i Hercegovine za 2020. godinu. Članovi Vlade usvojili su Prijedlog zaključka o prijenosu kapitalnih projekata u Budžet Brčko distrikta BiH za 2021. godinu. Ovim zaključkom daje se uputstvo organima javne uprave o postupanju sa kapitalnim projektima koji se nalaze u budžetu kapitalnih potreba počevši od 2018. godine, a koji do 31. 12. 2020. godine nisu realizovani.

Otvorena je četvrta redovna sjednica Vlade Brčko distrikta BiH na kojoj je primljena k znanju Informacija o dosadašnjem toku realizacije Odluke o povjeravanju vanrednog održavanja/rekonstrukcije mosta Brčko – Gunja preko korita rijeke Save. Primljena je k znanju i Informacija Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu o stanju privrede na području Brčko distrikta BiH s osvrtom na djelatnosti koje su najviše pogođene zbog COVID-19 kao i Informacija Odjeljenja za obrazovanje u vezi s isplatom stipendija. Pomenute informacije proslijeđene su u skupštinsku proceduru. Članovi Vlade usvojili su i amandman na Nacrt zakona o izmjeni i dopuni Zakona o državnoj službi u organima javne uprave Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Vlada Brčko distrikta BiH