Javna rasprava o Prijedlogu budžeta Brčko distrikta BiH za 2021. godinu :: Semberija INFO ::

 

Javna rasprava o Prijedlogu budžeta Brčko distrikta BiH za 2021. godinu


Javna rasprava o Prijedlogu budžeta Brčko distrikta BiH za 2021. godinu biće održana u vremenskom periodu od 16. februara 2021. godine do 20. februara 2021. godine, u predviđenim terminima, kako slijedi:

utorak, 16. februara 2021. godine, u Brčkom – u Domu kulture s početkom u 17 časova, javna rasprava biće održana s predstavnicima mjesnih zajednica, političkih partija, Privredne komore, Sindikata i udruženja građana;


srijeda, 17. februara 2021. godine, u Brčkom – u Domu kulture s početkom u 17 časova, javna rasprava biće održana s predstavnicima mjesnih zajednica, političkih partija, Privredne komore, Sindikata i udruženja građana;

subota, 20. februara 2021. godine, u Brčkom – u Domu kulture s početkom u 12 časova, javna rasprava biće održana s predstavnicima mjesnih zajednica, političkih partija, Privredne komore, Sindikata i udruženja građana.

Učesnici javne rasprave svoje predloge i komentare mogu dostaviti u elektronskom obliku na mejl: [email protected]

Nakon sprovedene javne rasprave, odnosno poslije 20. februara 2021. godine, skupštinska Komisija za budžet će sumirati kompletnu raspravu i podnijeti Skupštini izvještaj s prijedlozima i mišljenjima s javne rasprave.

Vlada Brčko distrikta BiH