SPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO „RIBA“  BIJELjINA: PORIBLjENO PET LOKACIJA SA 700 KILOGRAMA ŠARANSKE MLAĐI :: Semberija INFO ::

 

SPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO „RIBA“  BIJELjINA: PORIBLjENO PET LOKACIJA SA 700 KILOGRAMA ŠARANSKE MLAĐI


Sportsko ribolovno društvo „Riba“ danas (petak) je izvršilo poribljavanje na pet lokacija kojima gazduje ovo društvo sa oko 700 kilograma šaranske mlađi.

Miodrag Đukić, predsjednik Društva sportskih ribolovaca Bijeljina kaže da s eporibljavanje voda na području Semberije  vrši svake godine, ali je ove godine ta količina značajno veća nego ranijih godina.

„Naplatili smo određena sredstva od izvođača radova na kanalu Dašnica, nakon incidenta sa uginućem ribe u tom kanalu. Ove godine smo izdvojili značajna finansijska sredstva za poribljavanje voda, što predstavlja više od četvrtine ukupnih sredstava koja smo prikupili prodajom sportskih dozvola za ribolov“, kaže Đukić.

Poribljene su lokacije na kanalu Drina – Sava, u dijelu koji je u funkciji, šljunkare u Crnjelovu, šljunkare Rudine u Dvorovima, dok je po 250 kilograma šaranske mlađi pušteno u rijeku Savu, na području Brodca, te u vještačka jezera na Drini, poznata kao „Švapska ada“, koja se prostiru na površini od 30 hektara.

Semberija info