PREDSTAVLjENA KNjIGA “STRADANjE SRBA VLASENIČKOG KRAJA U 19. I 20. VIJEKU” :: Semberija INFO ::

 

PREDSTAVLjENA KNjIGA “STRADANjE SRBA VLASENIČKOG KRAJA U 19. I 20. VIJEKU”


Promocija knjige “Stradanje Srba vlaseničkog kraja u 19. i 20. vijeku”, autora Milenka Stanića, održana je u Muzeju “Semberija”, a o knjizi su, osim autora Stanića, govorili recenzenti prof. dr Drago Vuković i mr Mirko Babić, zatim general Ljubiša Borovčanin i Milenko Koprivica, drektor Muzeja.Autor knjige, Milenko Stanić je istakao da je osnovni problem bavljenja ovm temom,   nedostatak sistemskog pristupa.

-Pokušao sam sistemskim pristupom da proučim i predstavim tri velika stradanja Srba vlaseničkog kraja, prvi u vrijeme Osmanskog perioda turske okupacije, drugi tokom Prvog i treći u vrijeme Drugog svjetskog rata. Obrazac stradanja uvijek je bio isti, naredbodavci su bili strani okupatori, a izvršioci domaći pomagači”, rekao je Stanić. On je takođe dodao da je u knjizi pisao i o stradanju porodice njegove majke, porodici Kraljević, a pokolj je počinila Handžar divizija 1944. godine.-U tom pokolju je u tri sela, Brda, Dole i Jasen, stradalo oko 70 Srba civila, djece”, rekao je Staić koji je po struci ekonomista, ali je odlučio da se posveti istraživanju stradanja Srba.

-Ušao sam u istorijske arhive, arhive Srpske pravoslavne crkve, kombinovao sam dostupne izvore, kako bih napravio objektivan pristup i mislim da sam u tome uspio. Ovo izdanje je samo početak i temelj istraživanja, a narednih godina ćemo raditi na dopuni monografije”, rekao je Stanić. Recenzent prof. dr Drago Vuković je naglasio da je ova monografija više od klasične.-Ovo je ozbiljan pokušaj profesora Stanića da kroz dokumentaciju, arhive, istraživanja koja su bila teška i mukotrpna, dođe do istinitih podataka o stradanju Srba u posljednja dva vijeka, sa težištem na vlasenički kraj, odakle je professor Stanić rodom. Važno je da se istina o stradanju Srba dokazuje na ovakav način, dokumentima, činjenicama, bez manipulacija i lažnih podataka. Ova monografija bi trebala da bude i u elektronskoj formi, na stolovima svih aktera u politici i institucijama, da to pokažu, poklone onima koji imaju krivu sliku o Srbima i njihovoj ulozi u različitim istorijskim situacijama”, rekao je prof. dr Vuković.

Semberija info