GRAD BIJELjINA - PRIPREME ZA ZIMSKU SEZONU: PROŠIREN OBIM SAOBRAĆAJNICA PREDVIĐENIH ZA ČIŠĆENjE OD SNIJEGA :: Semberija INFO ::

 

GRAD BIJELjINA - PRIPREME ZA ZIMSKU SEZONU: PROŠIREN OBIM SAOBRAĆAJNICA PREDVIĐENIH ZA ČIŠĆENjE OD SNIJEGA


U okviru priprema za predstojeću zimsku sezonu, Gradski štab za vanredne situacije Grada Bijeljina usvojio je Plan aktivnosti na sprovođenju mjera zaštite i spasavanja od snježnih padavina i snijega od interesa za Republiku Srpsku za period 2022-2023. godine na podrućju Grada Bijeljina. Ovim planom su utvrđene aktivnosti i određeni njihovi izvršioci, među kojima su ustanove, preduzeća i građani.

U uvodu Plana je istaknuto da su obilne snježne padavine koje poprimaju karakter elementarnih nepogoda na području Grada Bijeljina karakteristični samo tokom izuzetno oštrih zima. Takve zime su bile 1984, 1999. i 2012. godine, praćene velikim količinama snijega i izrazito niskim temperaturama i poledicom.

Prilikom obilnih snježnih padavina najugroženiji je južni brdski dio područja Grada, prije svega zbog otežanog odvijanja saobraćaja, odnosno lokalni putni pravci: Donji Dragaljevac-Gornji Dragaljevac-Magnojević, Gornja Bukovica-Zabrđe, Čađavica-Gornji Dragaljevac, Zagoni-Gornji Zagoni, Srednja Čađavica-Gornja Čađavica, Obrijež-Čengić i Kacevac-Tavna.

S obzirom na to da se ova vrsta elementarne nepogode ne može spriječiti, svake godine se donosi Plan rada zimske službe, čiji rad počinje 1. novembra tekuće godine i traje do 1. aprila naredne godine.

Planom je određeno da će se, u slučaju potrebe, pored redovnih snaga, angažovati i dodatne snage Civilne zaštite, uključujući i privredna društva koja posjeduju radne mašine, ali i ljudstvo i oprema Oružanih snaga i Ministarstva unutrašnjih poslova.

Planom rada zimske službe predviđeno je da se od ove godine prioriteti za čišćenje puteva pomjere za jednu kategoriju naviše, čime će biti proširen obim čišćenja saobraćajnica.
Ovom prilikom usvojen je i Izvještaj o realizaciji mjera i zadataka iz godišnjih planova Vlade Republike Srpske za 2022. godinu, među kojima su aktivnosti na zaštiti i spasavanju od poplava, šumskih i požara na otvorenom, odnosno, zemljotresa.


GRAD BIJELjINA