Obilježavanje Međunarodnog dana djeteta u JU Ekonomska škola, Bijeljina :: Semberija INFO ::

 

Obilježavanje Međunarodnog dana djeteta u JU Ekonomska škola, Bijeljina


JU Ekonomska škola odazvala se pozivu UNICEF - a i uzela učešće u kampanji „Obojimo  svijet u plavo“ povodom obilježavanja 20. novembra Međunarodnog dana djeteta. Kampanja je podržana od strane Ministarstva prosvjete i kulture. Učenici škole realizovali su sljedeće aktivnosti: 

1. Učenici III5 odjeljenja koji pohađaju predmet Demokratija i ljudska prava, u saradnji sa  predmetnim profesorom i psihologom škole pripremili su i realizovali prezentaciju tokom javnog časa pod sloganom „Obojimo svijet u plavo - ravnopravnost i inkluzija“. Kako je ove godine u fokusu isticanje ravnopravnosti i inkluzije, cilj prezentacije bio je upoznavanje učenika sa sljedećim terminima: inkluzija u nastavnom procesu i razlika između poteškoća u razvoju i posebnih potreba. Održavanje javnog časa svojim prisustvom su podržali uprava, profesori i učenici škole. Prezentacija je realizovana u prostorijama škole u dva termina, za učenike prve i druge smjene. 2. Učenici koji pohađaju sekciju iz predmeta Poslovna komunikacija u saradnji sa predmetnim profesorom, pripremili su i realizovali edukativnu radionicu pod nazivom „Obojimo svijet empatijom“. Radionica je imala sljedeće ciljeve : objasniti značenje termina empatija; objasniti na koje sve načine možemo prihvatiti druge i razumjeti emocionalno reagovanje drugih i vježbati empatiju sa učenicima. Radionica je održana u prostorijama škole za učenike trećeg i četvrtog razreda. Takođe, na časovima pomenute sekcije učenici su učestvovali i u kreativnoj radionici pod sloganom UNICEF - a „Obojimo svijet u plavo“ i tom prilikom izradili graničnike za knjige sa motivima svjetskih metropola. Na graničnicima su se našle i poruke koje promovišu inkluziju, ravnopravnost, prava djece, značaj obrazovanja i empatije. Kako bi ukazali na važnost Međunarodnog dana djeteta, učenici su izašli iz učionice, razgovarali sa građanima i tom prilikom podijelili materijale koji su nastali u 
kreativnoj radionici. Najmlađim stanovnicima grada uručeni su baloni u simboličnoj plavoj boji. 

Navedene aktivnosti realizovane su sa željom da svaki dan bude dan djeteta i da empatija i tolerancija ne budu znak slabosti već znak snage!


JU Ekonomska škola Bijeljina