Gradonačelnik Petrović podnosi nove krivične prijave: Na tapetu Agrarni fond i ponovo “Eko - Dep” :: Semberija INFO ::

 

Gradonačelnik Petrović podnosi nove krivične prijave: Na tapetu Agrarni fond i ponovo “Eko - Dep”


- Nemamo nikakvu komunikaciju sa direktorom Agrarnog fonda i nismo zadovoljni njegovim radom. U radu Agrarnog fonda postoji veliki broj nepravilnosti i netransparentan rad. Tu imamo u vidu kreiranje spiskova koji se tiču asfaltiranja kategorisanih i nekategorisanih lokalnih puteva,  postavljanje javne rasvjete, kao i raspodjele kalcifikata za obradivo zemljište. Zbog netransparentnih i nezakonitih radnji odlučili smo da podnesemo krivičnu prijavu protiv svih odgovornih i službenih lica u Agrarnom fondu, na prvom mjestu mislimo na direktora Agrarnog fonda i na Upravni odbor Agrarnog fonda na čelu sa predsjednikom Agrarnog fonda, izjavio je gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović na današnjoj vanrednoj konferenciji za štampu u prostorijama Gradske uprave.

Petrović je pojasnio da Agrarni fond nema nikakve veze sa asfaltiranjem kategorisanih i nekategorisanih puteva, te sa postavljanjem javne rasvjete i da je to isključiva nadležnost Gradske uprave i resornih odjeljenja. U tom smislu Petrović je ponovio da Agrarni fond ne spada u krug subjekata kojima Kompenzacioni fond RS može pružiti direktnu podršku, te da iznos  od tri miliona KM, koji je prebačen Agrarnom fondu Bijeljina  od strane Kompenzacionog fonda RS, nema nikakve veze sa saniranjem posljedica i poteškoća nastalim usljed širenja zaraznih bolesti izazvane virusom korona.

“Gradska uprava nije dala saglasnost Agrarnom fondu na Pravilnik o korištenju i raspodjeli sredstava Kompenzacionog fonda, tako da pravilnik nije stupio na snagu, a ne može proizvesti ni pravne posljedice. Bijeljina zaslužuje puno više sredstava od Kompenzacionog fonda Republike Srpske i mi nismo protiv tih sredstava, ali insistiramo da njihova raspodjela i utrošak budu transparentni”, naglasio je gradonačelnik Petrović. 

U nastavku konferencije za štampu gradonačelnik Petrović je izjavio da će biti podnesena i druga krivična prijava, nakon prijave iz jula mjeseca, protiv odgovornih i nadležnih lica u Skupštini i Nadzornom odboru Javnog preduzeća Regionalna deponija “Eko - Dep”.

 “Krivična prijava biće podnesena protiv člana Skupštine u tom preduzeću, Nike Sijerića i protiv predsjednika Nadzornog odbora Slobodana Trifkovića. Uzročno - posljedično, krivična prijava biće podnesena i protiv direktora “Eko Depa” Dragiše Marjanovića, jer su “grubo prekršili odredbe Zakona o javnim preduzećima RS, Zakona o ministarskim, Vladinim i drugim imenovanjima i Statuta Javnog preduzeća Regionalna deponija “Eko - Dep”. Omogućili su nezakonito imenovanje Slobodana Trifkovića na poziciju člana Nadzornog odbora ovog preduzeća ispred grada Bijeljina i Dragiše Marjanovića na poziciju direktora ovog preduzeća, jer su na konkursu izabrali sami sebe. Kao drugoplasirani i trećeplasirani kandidati od strane Komisije za izbor i imenovanja oni su, ipak, imenovani na pomenute funkcije”, pojasnio je gradonačelnik Petrović.


Semberija Info