Centar za integrativnu inkluziju Roma i Romkinja „Otaharin“ Bijeljina: Obilježavanje Međunarodne dječije nedjelje :: Semberija INFO ::

 

Centar za integrativnu inkluziju Roma i Romkinja „Otaharin“ Bijeljina: Obilježavanje Međunarodne dječije nedjelje


Svake godine, prve nedjelje oktobra, Centar za integrativnu inkluziju Roma i Romkinja „Otaharin“ Bijeljina obilježava Međunarodnu dječiju nedjelju i na taj način  ukazuju javnosti na značaj, potrebu i obavezu poštovanja djeteta i skreću pažnju na zaštitu dječijih prava koja su zagarantovana Konvencijom o pravima djeteta iz 1989. godine, kada je i usvojena od strane Skupštine UN. Ove godine „Dječija nedjelja“ obilježava se pod nazivom „Po (dijeli) radost, znanje, ljubav“.

Sa ciljem povećanja dječije participacije u donošenju odluka, ove godine su se usmjerili na promociju i formalizaciju dječije stolice u Skupštini Grada Bijeljina i pokretanje dječije skupštine.

Iz Centar za integrativnu inkluziju Roma i Romkinja „Otaharin“ najavljeno je da je za šesti oktobar planiran Dan otvorenih vrata Dnevnog centra za djecu koja žive i/ili rade na ulici i koja su u riziku da to postanu. Tom prilikom pokrenuće i „Dječiju stolicu“ u okviru Centra, gdje će osigurati glas djeteta i dječijom skupštinom skrenuti pažnju građanima na činjenicu da na mlađima svijet ostaje.

Takođe, planirano je da se u subotu, osmog oktobra, održi dječija skupština na kojoj bi bila prisutna djeca iz grada Bijeljina, predstavnici vrtića, osnovnih i srednjih škola.