VINARIJA „GD TIKVEŠ“ NAJUSPJEŠNIJI IZLAGAČ VINA NA „INTERAGRO 2022“ :: Semberija INFO ::

 

VINARIJA „GD TIKVEŠ“ NAJUSPJEŠNIJI IZLAGAČ VINA NA „INTERAGRO 2022“


Vinarijata „GD Tikveš“ e dobitnik na Plaketa za najuspešen izlagač vo oblasta na proizvodstvo na vino na meѓunarodniot saem „INTERAGRO 2022“, koj se održa vo Bijeline, Republika Srpska, BiH od 20-22 septemvri 2022 godina. Sojuzot na stopanski komori na Makedonija za posvetenata angažiranost vo organizacijata na nastanot dobi Blagodarnica kako partner organizator na manifestacijata.

Poveќe od 60 godini „GD Tikveš“ uživa reputacija kako edna od najznačajnite kompanii za moderno lozarstvo vo Makedonija. Denes, kompanijata e predvodena od novata generacija so jasna i progresivna vizija za uspeh. Sovršenosta na „GD Tikveš“ može da se sledi preku kreiranjeto na prekrasnata vinarija za proizvodstvo na vino, osnovana vo 2013 godina. Vinoto „Fiano Virgo“ za koe ja dobiva plaketata e visoko kvalitetno vino so kontrolirano poteklo, harmonično dobro izbalansirano, so prepoznatliva aroma na med i lešnik napraveno od starata italijanska sorta na grozja Fiano.

XX Meѓunaroden saem za zemjodelstvo, hrana, lov, ribolov i ekologija „INTERAGRO 2022“, na koj imaše 13 makedonski kompanii, pomina vo odlična atmosfera, so mnogubrojni nastani, sredbi, ostvareni delovni kontakti i so optimizam za novi idni sorabotki. Site učesnici bea zadovolni od organizaciskata podgotvenost na saemot, koja gi zadovoli najvisokite standardi za vakvi manifestacii. Makedonskiot štand koj beše organiziran so poddrška na Ministerstvoto za zemjodelstvo, šumarstvo i vodostopanstvo, primi golem broj na posetiteli, visoki državni pretstavnici od našata zemja, Srbija i BiH, pretstavnici na biznis zaednicite od trite državi koi drugi posetiteli, koi bea vooduševenost od vkusovite na makedonskite proizvodi, a osobeno od vinata koi bea izloženi i možeše da se degustiraat.

„Mnogu sme gordi što Komisijata koja go ocenuvaše kvalitetot na vinata najvisoko go rangiraše vinoto na vinarijata „GD Tikveš“. So sigurnost može da kažeme deka visokokvalitetnite vina od našata zemja imaat odlična perspektiva na pazarot vo BiH i očekuvame vo naredniot period značitelno da se zgolemat količinite koi se izvezuvaat. Koga gi rezimirame trite saemski denovi može da kažeme deka prisustvoto na saemskata manifestacija gi nadmina našite ambiciozni očekuvanja. Smetame deka na ovoj način može da se nadomesti toa što ovoj pazar bil neopravdano zapostaven vo izminatiot period“, istaknuva Trajan Angeloski, pretsedatel na Sojuzot na stopanski komori na Makedonija.

Pokraj prehranbenite proizvodi i vina del od kompaniite gi prezentiraat svoite proizvodi koi se vo delot na krmni smeski i komponenti za dobitočna hrana, kako i sistemite za navodnuvanje kapka po kapka, mineralni ѓubriva, sredstva za zaštita, semenski materijal, plastenici i oranžerii napraveni so vrven kvalitet i po najvisoki standardi.

„INTERAGRO 2022“ e edna od najgolemite i najprestižni manifestacii od ovoj vid vo našiot region, na koja godinava imaše golem broj na izlagači od 10 zemji, kako i značajna brojka na posetitelite.