OBAVJEŠTENjE O ZAPRAŠIVANjU KOMARACA NA PODRUČJU GRADA BIJELjINA :: Semberija INFO ::

 

OBAVJEŠTENjE O ZAPRAŠIVANjU KOMARACA NA PODRUČJU GRADA BIJELjINA


Foto: Ilustracija
DOO DEZINSEKCIJA BIJELjINA dana 03.08.,04.08 i 05.08.2022.god. u večernjim časovima od 19:30 h – 24:00 h i jutarnjim časovima od 04:15 h – 06:30 h vršiće zaprašivanje komaraca na području GRADA BIJELjINA

03.08.2022 (srijeda) od 19:30 h – 24:00 h
- Obrijež - Ruhotina - Johovac - Batar - Glavičice - Bjeloševac - Kacevac - Banjica - Čengić - Modran - Suvo Polje - Zagoni - Donji Zagoni - Hase - Brijesnica - Kovačići

04.08.2022 (četvrtak) od 19:30 h – 24:00 h
- Ljeljenča - Gornja Čađavica - Donja Čađavica - Srednja Čađavica - Gornji Dragaljevac - Donji Dragaljevac - Srednji Dragaljevac - Gornji Magnojević - Donji Magnojević - Srednji Magnojević - Donja Bukovica - Gornja Bukovica - Glavičorak - Piperci

05.08.2022 (petak) od 19:30 h – 24:00 h
- Ravna Gora - Kruševlje II - 5 Jezera - Kruševlje - Bukreš - Galac - Bogdanović plac - Tombak - Od crkve prema deponiji - Naselje oko BN TV - Koviljuše - Intergaj - Zair

05.08.2022 (petak) od 04:15 h – 06:30 h
- Centar grada

Posebno se obavještavaju pčelari da se prilagode vremenskim terminima tretiranja komaraca i preduzmu sve potrebne mjere za zaštitu pčela.

U slučaju loših vremenskih uslova građani će putem sredstava javnog informisanja biti na vrijeme obaviješteni o naknadnom terminu akcije.