Radionica u Etno-selu „Stanišići“: Multi sektorska intervencija i podrška u slučajevima seksualnog nasilja :: Semberija INFO ::

 

Radionica u Etno-selu „Stanišići“: Multi sektorska intervencija i podrška u slučajevima seksualnog nasilja


Fondacija „Lara“ organizuje radionicu „Multi sektorska intervencija i podrška u slučajevima seksualnog nasilja“ za članove/ice grupe za koordinaciju i prevenciju nasilja u porodici na području grada Bijeljina.

Radionica će biti održana danas, 21. Juna, u Etno-selu „Stanišići“.  

Tokom radionice učesnici će imati priliku da, kroz aktivno učešće  u tematskim cjelinama koje će ubahvatiti psihološki aspekt trauma nasilja, položaj žrtava u krivično-pravnom sistemu, značaj unapređenja profesionalih vještana u radu sa žrtvama i praktičan rad u grupama, iznesu svoja iskustva u radu i prepreke sa kojima se suočavaju, ali i da daju sugestije za efikasnije postupanje pružalaca servisa podrške u slučajevima seksualnog nasilja.  Na osnovu zaključaka i preporuka biće izrađene instrukcije za multi sektorsku intervenciju i podršku u situacijama seksualnog nasilja. 


Trening će voditi Amela Bašić Tomić, psiholog i Olga-Lola Ninković, psiholog  u Odjeljenju za podršku svjedocima žrtvama Okružnog suda u Banjaluci. 

Radionica je dio aktivnosti u okviru projekta „Unapređenje kapaciteta pružalaca servisa podrške za žrtve rodnozasnovanog nasilja – Faza III”, koji Fondacija „Lara“ realizuje u partnerstvu sa U.G. „Vive žene“ izTuzle i članicama Sigurne mreže.  Projekat je dio programa koji provodi UN WOMEN, a finansira Evropska Unija’’, navode iz Tima Fondacije „Lara“.