Bijeljinskoj bolnici uručen sertifikat ISO 15189 priznat širom svijeta :: Semberija INFO ::

 

Bijeljinskoj bolnici uručen sertifikat ISO 15189 priznat širom svijeta


Službi za hematološku i biohemijsku dijagnostiku JZU Bolnice “Sveti Vračevi” danas je uručen sertifikat ISO 15189 od strane Instituta za akreditovanje BiH BATA.

Sertifikacija ISO standarda 15189 priznata je više od 80 zemalja širom svijeta, a na taj način laboratorija može ostvariti saradnju i vršiti razmjenu podataka u ispitivanju ne samo u našoj državi, nego i širom svijeta.


Prim. dr Nela Mitrović, pomoćnik direktora za medicinske poslove i konzervativne grane, istakla je na pres-konferenciji da je bijeljinska bolnica prva ustanova sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite u BiH koja je implementirala standard 15189. 

 

„Ovo je dokaz stalnog ulaganja u kvalitet zdravstvenih usluga“, rekla je Mitrovićeva, dodajući da su laboratorijska ispitivanja veoma važna u pružanju zdravstvenih  usluga.

Prema njenim riječima, dobijanjem akreditacije ISO 15189 ispunjava se vizija JZU Bolnice „Sveti Vračevi“, a to je da ostane najprepoznatljivija bolnica sekundarog nivoa i dijelom terzicijalnog u sjeveroistočnom dijelu Republike Srpske.

„Da bi smo to ostali rukovodstvo, na čelu sa našim direktorom, moralo je da stalno radi i da se brine o kvalitetu usluga, a to se upravo dobija ovim standardima. U nizu stadarda koje smo dobili, ISO 9001, radimo na standardu 22301“, rekla je prim. dr Nela Mitrović.Ona je naglasila da se standardom ISO 15189 dokazuju  tri ključne komponente laboratorije, a to su integritet, nepristrasnost i kompetentnost.  

Mr sc Dražan Primorac, direktor Instituta za akreditovanje BiH BATA, izjavio je da su rezultati dobijeni u akreditovanoj laboratiji međunarodno priznati.

„Ostali benefiti su smanjenje rizika korištenjem dobro strukturiranih najboljih praksi, prepoznavanje i promovisanje tehničke osposobljenosti osoblja, osiguranje da su rezultati i ispitivanja klijenata tehnički valjani“, rekao je Primorac.

Prema njegovim riječima, akreditacija unosi povjerenje i stepen priznanja zainteresovanim stranama i donositeljima odluka, poboljšava motivaciju zaposlenog osoblja i smanjuje njihove greške, pomaže u razvoju dodatnih   aktivnosti, programa, usavršavanja, planiranja razvoja i drugih ciljeva.

„Prednosti akreditacije su standardizacija svih procesa u laboratoriji, odgovornost svakog člana tima, uvjerljivost rezultata, bolja komunikacija usluga sa korisnikom usluga", istakao je Primorac.  


Semberija info - Z.Kusmuk