HIBRIDI PRILAGOĐENI KLIMATSKIM PROMJENAMA :: Semberija INFO ::

 

HIBRIDI PRILAGOĐENI KLIMATSKIM PROMJENAMA


Uprotekloj deceniji sve više se suočavamu sa pojavom globalnih klimatskih promjena. Iz godine u godinu, sve je više izražena varijabilnost klime, tako da se suočavamo sa ekstremno sušnim ili sa ekstremno vlažnim godinama, kaže za Semberija info doktor Ivica Đalović, viši stručni saradnik u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad, kako napominje, u institutu od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju.
 
Doktor Đalović ističe da su u proteklih desetak godina samo dvije ili tri godine bile povoljne ili manje povoljne za uzgoj žitarica, dok je većina bila u klasi sušnih godina.

-Shodno tome, u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo stvaramo hibride visokog genetičkog potencijala rodnosti i izražene stabilnosti za različite agroekološke uslove proizvodnje. Mi iz godine u godinu stvaramo hibride vrhunske genetike, različitih FAO grupa zrenja, prilagođenih za naše agroekološke uslove i za naše farmere. Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad na ovogodišnjem Međunarodnom sajmu poljoprivrede u Bijeljini tradicionalno je prisutan sa svojim programom, ne samo kada su u pitanju hibridi kukuruza, već i sa drugim biljnim vrstama, strnim žitima, sojom i suncokretom”.

Od hibrida, stvorenih u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad, u Bijeljini su predstavljene različite grupe zrenja, od FAO grupe zrenja 200, pa do FAO grupe zrenja 700.

-Imamo hibride rane i hibride pune vegetacije. Iz lepeze novosadskih hibrida naša preporuka za ove agroekološke uslove proizvodnje jesu hibridi iz FAO grupe zrenja 300, NS 3022 i NS 3023, kao i iz FAO grupe zrenja 400, hibrid NS 4000, hibrid veoma dobrih osobina, veoma dobre stabilnosti, povoljan i za skromnije uslove proizvodnje. Kao takav, sa visokim genetičkim potencijalom, može zadovoljiti potrebe poljoprivrednih proizvođača. Tu su i hibridi iz FAO grupe zrenja 500 i 600, iz FAO grupe 500 to je hibrid NS 5010, mahom namijenjen za proizvodnju silaže, ili hibrid NS 5051, koji je izuzetno tolerantan na sušu, visokog genetskog potencijala rodnosti, tolerantan prema ekonomski najznačajnijim bolestima”.

Od hibrida iz FAO grupe zrenja 600, doktor Đalović ističe sljedeće hibride, dobro poznat hibrid NS 6040, NS 6010, NS 6030, NS 6140 i hibride pune vegetacije, sa više od 150 dana, kada je u pitanju dužina vegetacije, mahom namijenjene za proizvodnju silaže, NS 7070 i NS 7020.

-Insitut za ratarstvo i povrtarstvo je prvi u ovom dijelu Evrope svorio i hibride tolerantne prema pojedinim grupama herbicida. To nisu genetički modifikovani hibridi, već su to hibridi koji su nastali klasičnim, konvencionalnim metodama oplemenjivanja. U ponudi imamo dva takva hibrida, NS 5041 ultra i NS 6040 ultra. Imamo, dakle, jednu modernu selekciju hibrida koji su prilagođeni za naše farmere i koji su prilagođeni sve izraženijim izmijenjenama spoljašnje sredine i sve učestalijim klimatskim promjenama”, kaže za portal Semberija info doktor Ivica Đalović.

Semberija info