RAD SUDA PRIBLIŽITI MEDIJIMA :: Semberija INFO ::

 

RAD SUDA PRIBLIŽITI MEDIJIMA


Jačanje transparentnosti rada sudova  i proaktivna uloga sudova u odnosima sa medijima, sadržaj je pilot – projekta koji je podržao je  Visoki sudski tužilački savjet BiH i sudska administracija Kraljevine Švedske. U ovaj pilot - projekat uključen je bijeljinski Osnovni sud, Opštinski sud u Tuzli i Osnovni sud Brčko distrikta, izjavio je Aid Hanušić, predsjednik Osnovnog suda u Bijeljini, prilikom posjete sudu predstavnika Visokog sudskog tužilačkog savjeta BiH i predstavnika sudske administracije Kraljevine Švedske. 
 
“Mi želimo ojačati kapacitete suda, kako bi naš rad bio transparentan, jer zbog nerazumijevanja i nedostatka pravih informacija i nastaju određeni problemi u odnosima između pravosuđa i javnosti. Ovim projektom smo već puno toga uradili. Visoki sudski tužilački savjet BiH je ažurirao novu web - stranicu koja je puno pristupnija građanima, kako bi mogli iznositi i svoje stavove, davati mišljenja i komentare. Počeli smo objavljivati i kratke izvještaje sa aktuelnih suđenja. Pripremili smo i anketu za građane, sa deset pitanja, kako bismo saznali mišljenje građana o transparentnosti u radu našeg suda”, izjavio je Hanušić.


On kaže da se Osnovni sud u Bijeljini od 2016. godine otvorio prema javnosti, uz pomoć Ministarstva pravde Republike Srpske i VSTS BiH.

“Cilj projekta je, u najkraćem, da medijima približimo rad suda i da informišemo medije o tome kako na najlakši način da dođu do informacija, koje informacije mogu dobiti u roku od 24 sata, a za koje će im trebati puno više vremena”, kaže Hanušić.

Ana Bilić Andrijanić, u ime Visokog sudskog tužilačkog savjeta, kaže da je ovim projektom u velikoj mjeri rad sudova približen građanima, te da su za saradnju odabrali kolege iz Švedske, jer imaju dugogodišnju praksu saradnje sa građanima.

Semberija info