Grad Bijeljina otklanja probleme u održavanju infrastrukture :: Semberija INFO ::

 

Grad Bijeljina otklanja probleme u održavanju infrastrukture


U prostorijama Gradske Uprave održan je sastanak sa izvođačima radova i pružaocima usluga održavanja zelenih površina, putne i komunalne infrastrukture. Tema su bili tok i dinamika trenutnih radova  i planovi za buduće djelovanje, kao i prigovori građana na dosadašnji rad.

Sastanku su prisustvovali gradonačelnik Ljubiša Petrović, predstavnici Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine Grada Bijeljina i predstavnici kompanija A.D. „Komunalac“, D.O.O. „Patriot“, D.O.O. „Telefonija Vidaković“, D.O.O. „DIS“, D.O.O. „PGP Graditelj“ i D.O.O. „Radiša“.

- Razgovarali smo o radovima na sanaciji udarnih rupa na našim putevima, košenju putnih pojasa, pošljunčavanju lokalnih puteva, održavanju javne rasvjete, zelenih površina i dijela kanala Dašnica, od Pantelinske do ulice Petra Kočića, koji održava Grad Bijeljina. Imali smo proceduralne probleme u provođenju postupka izbora izvođača za poslove košenja putnih pravaca u zapadnom i pošljunčavanje lokalnih puteva u južnom dijelu Semberije, zbog toga imamo zastoj u provođenju tih poslova ali očekujemo da ćemo vrlo brzo riješiti taj problem - istakao je gradonačelnik Petrović.

Grad Bijeljina